Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

Po ile podręczniki?

Tuż po zakończeniu rozmów z wiceministrem edukacji Jarosławem Zielińskim poświęconych zaprezentowaniu stanowiska Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK w sprawie obniżenia cen na podręczniki zaproponowanemu przez Ministerstwo Edukacji z dziennikarzami spotkali się wydawcy – uczestnicy spotkania. Konferencja prasowa pt. „Dobre i złe podręczniki” odbyła się w Centrum Prasowym PAP o godz. 14:00 10 stycznia.


To co dla wielu wydawało się żartem rodem z Bareji powoli staje się faktem. Zgodnie z wyborczymi obietnicami Ministerstwo Edukacji planuje drastyczne obniżenie cen na podręczniki – z tym, że realizację swojego, skądinąd szlachetnego pomysłu, przerzuca na wydawców. To oni mają ciąć koszty tak, aby ceny spadły – na szczęście już nie o 50% jak najpierw zakładano, ale o mniej.

Pierwsze, wstępne, wyjaśniające stanowiska obu stron odbyło się 10 stycznia o godz. 10:00 w siedzibie ministerstwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele wydawców edukacyjnych: Dorota Malinowska-Grupińska (prezes PIK), Piotr Marciszuk (Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK), Magdalena Duszyńska-Walczak (wiceprezes wydawnictwa Nowa Era), Bogusław Dąbrowski (prezes WSiP) oraz Ministerstwa Edukacji: m.in. wiceministrowie Jarosław Zieliński i Stanisław Sławiński. Wydawcy skupili się na przedstawieniu głównie specyfiki kosztów produkcji wydawniczej, praw autorskich, charakteru produkcji książek szkolnych oraz problemów związanych z dystrybucją podręczników. Wskazywali, że obniżenie cen na podręczniki poprzez ograniczenie kosztów, tak jak wyobraża sobie ministerstwo, nie jest możliwe – spowodowało by natychmiastowy upadek branży. Choć P. Marciszuk tego nie powiedział, wrażenie jest takie, że tematy te dla ministerstwa są raczej mało znane, a i wiedza o ilości podręczników na rynku raczej sprzed kilku lat.

Zdaniem uczestników konferencji (Piotr Marciszuk, Magalena Duszyńska-Walczak – wiceprezes wydawnictwa Nowa Era, Katarzyna Barczyńska -prezes Pearson Education, Marek Rożak – prezes Wyd. Rożak, Marek Jakimowicz – dyrektor sprzedaży Pearson Educations), koszty wydawania podręczników można obniżyć. Potrzebne są tu jednak działania systemowe, np. zmiana prawa autorskiego, która preferowała by wydawców edukacyjnych, zmiana systemu dystrybucji. Czy uda się już zmniejszyć ceny w tym roku, jak chce to ministerstwo? Na pewno nie w zakresie kosztów własnych wydawców: są już podpisane umowy z autorami i drukarniami – można natomiast pomyśleć o zmianie form sprzedaży.

Trzeba przyznać, że wydawcy dobrze przygotowali się na spotkanie z dziennikarzami, którzy w większości nie są zorientowani w sprawach rynku wydawniczego: M. Rożak przedstawił wykres prezentujący ilość dostępnych na rynku podręczników do przedmiotu przyroda w szkole podstawowej: tak naprawdę na rynku są cztery konkurencyjne wobec siebie – reszta podręczników to tylko 4 proc. „Ta masa podręczników, zatwierdzonych do użytku szkolnego, o której tak często się mówi, tak naprawdę jest marginesem” – uważa Rożak, a trzymając bojowo wzory podręczników: czarno-biały sprzed lat i kolorowy – dzisiejszy, zadawał pytanie: czy chcemy wrócić do tego co było całe lata temu? M. Jakimowicz zaprezentował jeden podręcznik (ale w kilkunastu, wymaganych przez program nauczania wolumenach).

Efektem rozmów jest podjęcie decyzji o powołaniu wspólnej komisji, która spróbuje opracować program zmniejszania kosztów produkcji i dystrybucji książek edukacyjnych. W przyszłym tygodniu poznamy nazwiska osób, które do niej wejdą. (a.p)

A oto oficjalny komunikat PIK dot. spotkania przedstawicieli wydawców i Ministerstwa Edukacji:

Wczoraj, 10 stycznia 2006, w siedzibie MEiN odbyło się spotkanie przedstawicieli PIK z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji. Ze strony wydawców udział wzięli: Magda Walczak (Nowa Era), Bogusław Dąbrowski (WSiP), Piotr Marciszuk (SWE PIK) oraz Dorota Malinowska-Grupińska (prezes PIK). Ministerstwo reprezentowali ministrowie Jarosław Zieliński i Stanisław Sławiński, dyr. Anna Zawisza oraz Danuta Mieszkowska.
Obie strony postanowiły powołać dwustronną komisję, która rozważy możliwe sposoby obniżenia cen podręczników. Możliwości tych postanowiono szukać we wszystkich elementach kosztów wytworzenia i sprzedaży podręczników, również tych na które ma wpływ strona rządowa. Zgodnie ustalono, iż wszystkie zmiany wprowadzane będą stopniowo przy poszanowaniu zasad wolnorynkowych oraz dbałości o nie obniżanie jakości merytorycznej i edytorskiej podręczników. Komisja składająca się z trzech osób reprezentujących ministerstwo oraz trzech ze strony wydawców ma podjąć pracę już w przyszłym tygodniu.

Dorota Malinowska-Grupińska (prezes PIK)
Piotr Marciszuk (przewodniczący SWE PIK)

Warszawa, 11 stycznia 2006 r.

Dodaj komentarz