Organizacje branżowe

PIK zaakceptował porozumienie w sprawie cen na podręczniki

Walne Zgromadzenie Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK zaakceptowało porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie sposobów obniżenia cen podręczników.


Dokument powstał podczas prac zespołu negocjacyjnego, w którego skład weszli przedstawiciele MEiN i wydawców. Umowa podpisana była by dużo wcześniej powstał jednak spór o wprowadzony w ostatniej chwili przez Ministerstwo zapis mówiący o obniżeniu ceny detalicznej podręczników o 25%.
Fragment, o który toczył się spór brzmi obecnie: „Przyjęte kompleksowe rozwiązania, dotyczące organizacji zakupu podręczników nowych i używanych, stwarzają możliwość do obniżenia kosztów zakupu podręczników organizowanego przez szkoły w sumie średnio o około 25 proc.”.

Na konferencji prasowej dnia 15.03.2006 w PAP wydawcy podkreślali, że „koszt zakupu” to nie to samo co „cena”. Ceny na nowe podręczniki być może spadną o kilka lub kilkanaście procent, średnio jednak, dzięki rabatom przy zbiorowych zamówienia, oraz rozszerzeniu wtórnej sprzedaży podręczników koszty zakupów spadną.


A oto komunikat prasowy jaki otrzymaliśmy z Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Dzisiaj [15.03.2006] odbyło się Walne Zgromadzenie Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki. Wydawcy zdecydowaną większością głosów zaakceptowali korektę zapisu zaproponowanego podczas ostatniego spotkania zespołu konsultacyjnego w sprawie podręczników i zaakceptowaną przez stronę ministerialną.
Treść tego zapisu jest następująca:

„Przyjęte kompleksowe rozwiązania dotyczące organizacji zakupu podręczników nowych i używanych stwarzają możliwość do obniżenia kosztów zakupu podręczników organizowanego przez szkoły w sumie średnio o około 25 procent.”

Zmiana zapisu prowadzi do podkreślenia odpowiedzialności szkoły za organizację zakupu podręczników używanych oraz do składania zbiorowych zamówień u dostawców. Zagospodarowanie rynku wtórnego powinno znacznie obniżyć ceny podręczników używanych (eliminacja pośredników). W przypadku nowych podręczników dzięki zbiorowemu zamówieniu dostawca będzie mógł udzielić rabatu, który trafi bezpośrednio do ucznia danej szkoły. Rabat ten musi odpowiadać wielkości zamówienia oraz wynegocjowanemu kontraktowi (całoroczna obsługa szkoły przez dostawcę, wymiana defektów, gratisy dla biblioteki itd.).
Wydawcy są gotowi podpisać dokument z tym zapisem i rozpocząć prace nad realizacją punktów uzgodnionego przez strony dokumentu. Osiągnęli oni wstępne porozumienie z rynkiem dystrybucji w tym zakresie i rozmowy na ten temat będą kontynuowane. Wydawcy liczą również na kontynuację rozmów z MEiN w sprawie zmian na rynku dystrybucji z udziałem jego przedstawicieli (hurtowników i księgarzy).

dr Piotr Marciszuk
Przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK

Warszawa, 15 marca 2006 r.

Dodaj komentarz