Targi Targi w Polsce

XXI Targi Edukacja zakończone

Wczoraj (19.03) po południu zakończyła się dwudziesta edycja największych targów edukacyjnych w Polsce – Targów EDUKACJA XXI.


Informacja prasowa Targów:

– 129 wystawców – 9 tys. tytułów – prawie 20 tys. gości
– Bogactwo oferty edukacyjnej
– Zasady dystrybucji podręczników po podpisaniu porozumienia między wydawcami a resortem edukacji

W grudniu 2005 r. nastąpiła konsolidacja na rynku targów książki w Polsce – połączyły się spółka EDUKACJA XXI i Ars Polona S.A., organizator Międzynarodowych i Krajowych Targów Książki w Warszawie. W wyniku tych działań oficjalnym organizatorem Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI była po raz pierwszy Ars Polona S.A.

W 20. Targach EDUKACJA XXI wzięło udział 129 wystawców, wśród których były największe oficyny edukacyjne z całego kraju. Wydawcy zaprezentowali 9 tys. książek, pomocy naukowych i publikacji multimedialnych. Targi odwiedziło ponad 18 tys. osób.

W trakcie uroczystości otwarcia Targów zostało odczytane Posłanie od Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, w którym m.in. czytamy: „Od dwunastu lat warszawskie, międzynarodowe spotkania z książką edukacyjną przyciągają rzesze odwiedzających. Targi są cenione przez krajowych oraz zagranicznych wydawców i autorów, a także nauczycieli, bibliotekarzy i księgarzy poszukujących na nich wartościowych pozycji. Rosnąca z roku na rok popularność Targów sprawiła, że uznawane są dziś za ważne wydarzenie kulturalne, jedno z największych przedsięwzięć wystawienniczo-targowych w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Dyrektor Targów Andrzej Pieniak otwierając dwudziestą edycję Targów EDUKACJA XXI powitał uczestniczących w Targach wydawców, a także specjalnych gości: Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MEiN, posłów i senatorów oraz przedstawicieli Urzędu m. st. Warszawy, jak również Zofię Grzebisz-Nowicką, przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Lecha Isakiewicza, prezesa zarządu PKiN, Marię Marjańską-Czernik, prezesa Polskiej Sekcji IBBY oraz przedstawicieli International Paper Polska – sponsora Nagrody EDUKACJA XXI. Dyrektor Andrzej Pieniak powitał również organizatorów innych – zaprzyjaźnionych – targów książki z całego kraju: ks. Marka Otolskiego z Targów Wydawców Katolickich, Anielę Topulos z Targów Książki Akademickiej ATENA, Joannę Sułek z Targów Książki w Krakowie, Olchę Sikorską z Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży oraz Zbigniewa Czerwińskiego z Targów Książki Historycznej. Ars Polonę, organizatora Międzynarodowych i Krajowych Targów Książki, a także Targów EDUKACJA XXI reprezentował prezes Grzegorz Guzowski.

Minister Jarosław Zieliński stwierdził, że „bogactwo, jakie można obejrzeć podczas Targów – bogactwo publikacji książek edukacyjnych jest imponujące. Tak bogaty rynek wydawniczy, który mamy okazję dzisiaj obserwować na Targach, nie da się porównać z sytuacją nie tylko sprzed kilkunastu, ale nawet sprzed kilku lat. Warto przy tym zaznaczyć, że tradycyjne książki świetnie się bronią pomimo coraz szerszej obecności publikacji elektronicznych i jak widać na stoiskach targowych książka drukowana zachowała swoje miejsce i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze długo w przyszłości. Jestem głęboko przekonany, że książka edukacyjna w naszym kraju nie zginie”.

„Targi Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI są zawsze świętem książki i okazją do zaprezentowania bogactwa oferty edukacyjnej, która osiągnęła poziom europejski i wspomaga nauczanie w polskiej szkole” – powiedział dr Piotr Marciszuk, wiceprezes Polskiej Izby Książki i przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK podczas uroczystości otwarcia Targów.

W ramach programu towarzyszącego, który obejmował ponad 120 godzin spotkań zorganizowano warsztaty, prezentacje podręczników, seminaria, konsultacje merytoryczne, dwie znaczące sesje pedagogiczne oraz spotkania branżowe.

Najbardziej żywym tematem 20. Targów EDUKACJA XXI były konsekwencje sporu o ceny podręczników – problemu, który był przedmiotem negocjacji między Ministerstwem Edukacji i Nauki a wydawcami książek edukacyjnych. Tuż przed oficjalnym otwarciem Targów podpisano porozumienie, które modyfikuje zasady dystrybucji podręczników, zapowiada obniżenie średniej ceny podręcznika, a także wprowadza obowiązek organizowania przez szkoły kiermaszy książek używanych.

Podczas Targów odbyło się posiedzenie Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki, a także niezwykle ważne dla rynku książki spotkanie Prezydium Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki z szerokim gronem przedstawicieli rynku księgarskiego i hurtowni książek. Podczas dyskusji, którą ze strony Polskiej Izby Książki prowadziła Dorota Malinowska-Grupińska, prezes PIK, wraz z Piotrem Marciszukiem, wiceprezesem PIK i przewodniczącym Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK, omawiano zasady współpracy dla realizacji porozumienia, jaki podpisali przedstawiciele wydawców edukacyjnych z Ministerstwem Edukacji i Nauki w sprawie obniżenia cen podręczników i zmian w systemie ich dystrybucji.

Tradycyjnie zostały wręczone prestiżowe Nagrody EDUKACJA XXI, które sponsorowane są przez International Paper Polska. Nagrody EDUKACJA XXI przyznawane są od 1994 roku. Nagroda honoruje wartości edukacyjno-poznawcze i poziom edytorski książek polskich autorów, ma charakter honorowy, a jej wyrazem jest statuetka, której autorem jest artysta rzeźbiarz Andrzej Renes. W poprzednich latach przyznawano też nagrody specjalne, których laureatami byli: Jerzy Giedroyć, ks. Jan Twardowski, Marek Belka i Barbara Wachowicz.

Spośród książek zgłoszonych przez 27 wydawnictw Kapituła Nagrody EDUKACJA XXI przyznała 8 nagród i 15 wyróżnień. W tym roku Nagrody EDUKACJA XXI otrzymały oficyny: Helion za podręcznik szkolny „Informatyka Europejczyka” Jolanty Pańczyk, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej za książkę pomocniczą dla nauczycieli „Książka na przestrzeni dziejów” Barbary Bieńkowskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne za podręcznik akademicki „Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna” Wojciecha Cwaliny i Andrzeja Falkowskiego, MUZA SA za książki popularnonaukowe z serii „SPECTRUM”: „Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie” Wojciecha J. Burszty i Waldemara Kuligowskiego oraz „Legenda Europy” Piotra Kuncewicza, Wydawnictwo Naukowe PWN za słownik „Sto tysięcy potrzebnych słów” pod red. prof. Jerzego Bralczyka, Akapit Press za książkę w kategorii literatura dla dzieci i młodzieży „Żaba” Małgorzaty Musierowicz, Wydawnictwo BEA Książka Edukacyjna za książkę popularyzującą Unię Europejską: „Edukacja Europejska” Michała Brauna, Anety Popiel i Joanny Domagały oraz MULTICO za pracę w kategorii pomoce dydaktyczne „Zielona Szkoła” Hanny Będkowskiej, Marii Gozdalik i Mirosława Sobkowiaka.

Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych przygotowała wystawę polskiej ilustracji książkowej.

Podczas pierwszego dnia Targów trwała XII Ogólnopolska Sesja Pedagogiczna zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. W jej ramach wystąpił dr Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zaprezentował program „Patriotyzm jutra”.

„Głos Nauczycielski” zorganizował konferencję „Jak wychowywać wychowawcę?”. Jako paneliści uczestniczyli: prof. Andrzej Hankała, prof. Stefan Mieszalski, Dariusz Chętkowski, prof. Krzysztof Koseła oraz wiceminister edukacji Stanisław Sławiński, który przedstawił ideę Narodowego Instytutu Wychowania. Moderatorem dyskusji była Lidia Jastrzębska, red. naczelny Głosu Nauczyciela. Na sali zgromadziło się ponad stu nauczycieli, a wśród nich zauważono byłego ministra oświaty prof. Bolesława Farona i byłego wiceministra edukacji narodowej Włodzimierza Paszyńskiego. Po prezentacji stanowisk uczestników panelu do dyskusji włączyło się kilkunastu nauczycieli. Ożywiona dyskusja bardzo daleko wyszła poza temat spotkania i z pewnością będzie odnotowana w tym środowisku.

Instytut Książki przedstawił program promocji czytelnictwa i książki „Tu czytamy” adresowany do bibliotekarzy, pedagogów i animatorów kultury w całym kraju oraz program edukacyjny „Literacki Atlas Polski”. Projekt, skierowany do uczniów i nauczycieli, powstał we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i jest finansowany przez Ministerstwo Kultury w ramach Programu Operacyjnego “Promocja czytelnictwa”. W jego ramach uczestnicy zapraszani są do poszukiwań świadectw literackich związanych z ich miejscowością, sąsiedztwem, regionem. Zebrane informacje, dokumenty, zdjęcia i teksty zostaną umieszczone na internetowej mapie Polski, a najciekawsze znajdą się w wydanym drukiem “Literackim Atlasie Polski”. W spotkaniu udział wzięli: Magdalena Ślusarska, dyrektor Instytutu Książki, Szymon Kloska z Instytutu Książki, Agata Niewiarowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mikołaj Łoziński, autor powieści „Reisefieber”.

Wydawnictwo WAM i Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM zaprosiły na spotkanie „Wyzwania dzisiejszej katechezy a nowe podręczniki”. W spotkaniu, które prowadził red. Marcin Witan z Polskiego Radia, wzięli udział: Marzanna Dubińska, wizytator nauczania religii, Teresa Czarnecka, autorka podręcznika i katechetka oraz ks. Dr Grzegorz Łuszczak, również autor podręcznika dla I klasy gimnazjum „Szukam was” w serii „Odsłonić twarz Chrystusa”. Książka ma bardzo nowatorską formę dostosowaną do oczekiwań współczesnej młodzieży. „Strona graficzna nawiązuje do bliskiej uczniom formy stron internetowych. Zawiera wiele zdjęć, reprodukcji dzieł sztuki, map i plakatów, które nie tylko ułatwiają zapamiętanie treści, ale poszerzają wiedzę o kulturze i uczą wrażliwości na piękno” – powiedział dyr. Paweł Piotrowski z wydawnictwa WAM.

Po raz pierwszy swoją ofertę zaprezentowały Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, utworzone niedawno przez największego polskiego wydawcę edukacyjnego – WSiP. Podczas spotkania zatytułowanego „Dziennikarstwo internetowe – nowe media czy nowa technologia mediów” omawiano książkę Leszka Olszańskiego „Dziennikarstwo internetowe”. W dyskusji panelowej, którą moderował dr Andrzej Rostocki, socjolog i jeden z najbardziej znanych analityków rynku książki, uczestniczyli: Bogusław Dąbrowski, prezes WSiP-u, Marek Rostocki, prezes i redaktor naczelny WAiP-u, Michał Bonarowski, dyrektor serwisów informacyjnych Onet.pl, prof. Wiesław Godzic, medioznawca oraz autor prezentowanej książki.

Duże zainteresowanie wydawców wywołało kolejne spotkanie dotyczące problemów prawnych rynku wydawniczego, przygotowane przez Bibliotekę Analiz, z udziałem radcy prawnego Joanny Hetman oraz dra Marka Bukowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znanego specjalisty z zakresu prawa autorskiego. Tematem spotkania były „Wybrane zagadnienia podatkowe w obrocie prawami autorskimi”.

Bardzo znaczącą premierą książkową przygotowaną specjalnie na Targi EDUKACJA XXI był pierwszy tom baśni i legend wydany w ramach serii „Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”. Tom nosi tytuł „Polskie baśnie i legendy” i został opracowany przez Grzegorza Leszczyńskiego, a piękne ilustracje wykonała Maria Ekier. Autorką pełnego uroku projektu graficznego jest Grażyna Lange. Wśród autorów tekstów ujętych w wyborze są autorki od dawna związane z Targami EDUKACJA XXI: Joanna Kulmowa, Wanda Chotomska i Joanna Papuzińska. Specjalnie dla tego tomu baśń „Loteria” napisała Olga Tokarczuk.

W 20. Targach EDUKACJA XXI wzięła udział rekordowa liczba 30 pisarzy i ilustratorów, a wśród nich: Małgorzata Musierowicz, Krystyna Siesicka, Joanna Papuzińska, Joanna Kulmowa, Izabela Klebańska, Wanda i Ewa Chotomskie, Katarzyna Kotowska, Grażyna Bąkiewicz, Joanna Olech, Grażyna Lange, Maria Ekier, Barbara Tylicka, Anna Mieszkowska, Stasys Eidrigevicius, Bohdan Butenko, Wojciech Widłak, Grzegorz Kasdepke oraz Grzegorz Leszczyński i Wojciech Burszta.

Targi spotkały się z wysoką oceną gości targowych oraz wystawców. „Jesteśmy szczególnie zadowoleni ze znaczącej obecności nauczycieli na spotkaniach, a ich liczba dochodziła nawet do dwustu osób podczas prezentacji naszych tytułów i podczas warsztatów przygotowanych przez nasze wydawnictwo. Zorganizowaliśmy 10 spotkań tematycznych, które prowadzili autorzy naszych podręczników lub managerowie produktów w wydawnictwie” – powiedział Dariusz Bocian, kierownik sprzedaży w wydawnictwie Nowa Era.

Patroni medialni 20. Targów EDUKACJA XXI: Polskie Radio S.A., Polskie Radio Jedynka, Polskie Radio Dwójka, Polskie Radio Trójka, Polskie Radio Bis, Polskie Radio Polonia, TVP 3, Głos Nauczycielski, Gazeta Szkolna, Wydawca, Biblioteka Analiz, Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Notes Wydawniczy, Wiadomości Księgarskie, dużeka, Mówią Wieki, Cogito, Victor, Przegląd, edu.info.pl oraz profesor.pl.

Sponsorem Nagrody EDUKACJA XXI jest firma International Paper Polska, producent papieru, który wspiera też programy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Cała Polska czyta dzieciom” i „Kanon Książek dla Dzieci i Młodzieży”.

Edycja jesienna Targów EDUKACJA XXI odbędzie się w dniach 1-3 września tego roku, a wcześniej Ars Polona zaprasza na 51. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, które odbędą się w dniach 18 – 21 maja.

Andrzej Pieniak
Dyrektor Targów EDUKACJA XXI

Dodaj komentarz