Konkursy

FENIKSY 2006 PRZYZNANE

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS przyznała swoje nagrody i wyróżnienia za ubiegły rok. A oto pełna lista:

Lista publikacji nagrodzonych
Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
F E N I K S 2006
oraz przyznane wyróżnienia

W Y R Ó Ż N I E N I A

I – kategoria ‘seria wydawnicza’
dla Wydawnictwa ‘W drodze’
za serię: ‘Alfa i Omega’
uzasadnienie: prezentującą publikacje, które nie pozostawiają bez echa najważniejszych ludzkich pytań.

dla Wydawnictwa SALWATOR
za serię: ‘Zgłębiać Biblię’ Gianfranco Ravasiego
uzasadnienie: dzięki której łatwiej nam odnajdywać ślady Boga pośród codzienności.

II – kategoria ‘literacka’
dla Wydawnictwa Księży Marianów
za powieść Wybór Marty Lidii Witek
uzasadnienie: która przywołuje obrazy wyborów, przed którymi na co dzień stawia nas życie.

III – kategoria ‘nauki kościelne’
dla Księgarni św. Jacka
za książkę: ks. Romana E. Rogowskiego – Ogień i słowo
uzasadnienie: dedykowaną wszystkim, którzy chcą się zaprzyjaźnić z ‘Piękną damą Teologią’.

dla Instytutu Wydawniczego PAX
za książkę: Vittoria Possentiego – Religia i życie publiczne.
Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej
uzasadnienie: która ukazuje, że chrześcijaństwo dla społeczeństw nie staje się nigdy zagrożeniem, lecz jedynie szansą.

IV kategoria ‘albumy i walory edytorskie’
dla Wydawnictwa JEDNOŚĆ
za album: Anioł. Doświadczenie Bożej obecności
autorstwa: Herberta Vorgrimlera, Ursuli Bernauer, Thomasa Sternberga
uzasadnienie: będący edytorską perłą przywołującą postać zawsze obecnego Anioła.

dla Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM
za album: Cystersi na Pomorzu – Bogusława Świtały
uzasadnienie: ożywiający dawną, wspaniałą, a dziś ledwie znaną przeszłość.

V kategoria ‘książki dla dzieci’
dla Wydawnictwa Księży Pallotynów APOSTOLICUM
za: Biblię. Naród słuchający Boga – Juana Baro i Cerquedy
uzasadnienie: która jest nad wyraz udaną próbą przełożenia Biblii na język dziecka.

dla Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej
za: Drogę krzyżową dla dzieci – Edyty Pasek-Paszkowskiej
uzasadnienie: z uwagi na subtelną estetykę i ujmującą prostotę słowa.

VI – kategoria ‘książki dla młodzieży’
dla Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego POLWEN
za powieść: Dziecko pokuty – Francine Rivers
uzasadnienie: ukazującą dramat codziennych wyborów życiowych.

VII – kategoria ‘autor zagraniczny’
dla Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego POLWEN
za książki: Piętno smutku, Pożegnanie z matką, Smutek dziecka,
Smutek, strata, żałoba, autorem których jest Manu Keirse
uzasadnienie: za próbę ‘oswojenia’ śmierci, która dla wielu wciąż pozostaje tematem tabu.

dla Wydawnictwa Księży Marianów
za książkę Angelo Comastriego – Gdzie jest Twój Bóg. Historie nawróceń XX wieku
uzasadnienie: przywołującą historie, gdy prawdziwie pewny staje się już tylko Bóg.

dla Państwowego Instytutu Wydawniczego
za książkę Henry’ego Kamena – Inkwizycja hiszpańska. Rewizja nadzwyczajna
uzasadnienie: prostującą błędne stereotypy dotyczące Inkwizycji w Hiszpanii.

VIII – kategoria ‘tłumacz’
dla o. Wiesława Szymony OP
za przekład: ‘O naśladowaniu Chrystusa’, ‘Pasji’, ‘Przez Maryję do Jezusa’
uzasadnienie: za pełen subtelności język oddający w pełni klimat ‘devotio moderna’.

dla ks. Stanisława Kobielusa SAC
za przekład:’Fizjologii’ i ‘Aviarium’
uzasadnienie: w uznaniu za wyjątkowe piękno i obrazowość słowa.

IX – kategoria ‘multimedia’
nie przyznano żadnego wyróżnienia

X – kategori ‘publicystyka religijna’
dla Księgarni św. Jacka
za książkę: Jak Ślązak z Bułgarem, czyli patchwork prowincjonalny
ks. Jerzego Szymika i Aliny Petrowej-Wasilewicz
uzasadnienie: za ciepło, szczerość i klimat prawdziwej rozmowy o życiu, które – jak powiadają autorzy – ‘nie jest tylko krótkim noclegiem w marnej gospodzie’.

N A G R O D Y

I – kategoria ‘seria wydawnicza’ FENIKS 2006
dla Oficyny Wydawniczej VOCATIO
za ‘Prymasowską Serię Biblijną’
uzasadnienie: udostępniającą polskiemu czytelnikowi to, co w biblistyce światowej najcenniejsze.

II – kategorii ‘literackiej’ FENIKS 2006
dla Wydawnictwa M za Dzieła zebrane Romana Brandstaettera uzasadnienie: które w swej istocie są interpretacją tej jedynej ‘księgi ksiąg’, jaką jest Biblia.

III – kategoria ‘nauki kościelne’ FENIKS 2006
dla Instytutu Myśli Józefa Tischnera
za książkę: Karola Tarnowskiego – Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary
uzasadnienie: będącą niebanalną próbą racjonalizacji pytania: po co wierzyć?

IV – kategoria ‘albumy i walory edytorskie’ FENIKS 2006
dla Księgarni św. Wojciecha
za album: Krzyże litewskie autorstwa Adomasa Varnasa
uzasadnienie: który urzeka oryginalnością formy i głębią treści.

V – kategoria ‘książki dla dzieci’ FENIKS 2006
dla Wydawnictwa Jedność
za książkę: Biblia dla najmłodszych. Gry i zabawy o tematyce biblijnej w domu i szkole
Segarry Merce i Francesc Rovery
uzasadnienie: będącą absolutnie praktycznym komentarzem do Biblii.

VI – kategoria ‘książki dla młodzieży’ FENIKS 2006
dla Edycji św. Pawła
za ‘Słowa sercem pisane’ – ks. Jana Twardowskiego
uzasadnienie: dzięki którym łatwiej nam przeżywać i nazywać to, co w życiu najważniejsze.

VII – kategoria ‘autor zagraniczny’ FENIKS 2006
dla Edycji św. Pawła
za książkę Josepha Ratzingera: Europa Benedykta w kryzysie kultur’-
uzasadnienie: będącą ważnym głosem w dyskusji o kryzysie chrześcijańskiej niegdyś Europy.

VIII – kategoria ‘tłumacz’
nie przyznano

IX kategorii ‘multimedia’
nie przyznano żadnej z nagród

X – kategoria ‘publicystyka religijna’
nie przyznano

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
dla prof. Władysława Bartoszewskiego
autora książki Warto być przyzwoitym
uzasadnienie: za świadectwo zgodności słowa i życia, których tak brak w naszym życiu publicznym.

NAGRODA GŁÓWNA FENIKS 2006
dla prof. Anny Świderkówny
uzasadnienie: za nieustanne odczytywanie Biblii – ‘księgi życia’ – w sposób odsłaniający przed człowiekiem coraz to nowy, głębszy sens jego egzystencji.

‘FENIKS DIAMENTOWY’
dla Jana Pawła II
uzasadnienie: za świadectwo życia i umierania i wszystkie słowa, dzięki którym wciąż można mieć nadzieję, a szczególnie za jedną z najpiękniejszych myśli, że ,,Drogą Kościoła jest człowiek”.

Dodaj komentarz