Sekcja Poligrafów SIMP

Nowe władze Sekcji Poligrafów SIMP

Przewodniczący Sekcji Poligrafów SIMP Tadeusz Chęsy

Dobiegła kresu skrócona, bo tylko dwuletnia, kadencja Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. 20 kwietnia delegaci Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego wysłuchali referat podsumowujący prace Zarządu, udzielili mu absolutorium, wybrali nowe władze.


Ostatnie dwa lata to dalsza praca nad reaktywowaniem, kiedyś bardzo prężnej i licznej organizacji. Należy przyznać, że działania ostatniego Zarządu kierowanego przez Kazimierza Stępniewskiego, i z racji jego zamieszkania i pracy ulokowanego od wielu lat w Łodzi, zaktywizowały środowisko poligrafów w całej Polsce, wpłynęły na powolne, ale widoczne odmładzanie składu osobowego Sekcji, w sumie przyczyniły się do podniesienia jej rangi. Z osiągnięć należy wymienić liczne seminaria techniczne mające za zadanie podnoszenie kwalifikacji zawodowych poligrafów, zorganizowanie w Inowrocławiu Konferencji Poligrafów, a w ubiegłym roku, wspólnie z innym stowarzyszeniami branżowymi I Konferencji Gutenberga (podczas Targów Książki w Krakowie – w związku z ciepłym przyjęciem przez uczestników tej idei impreza będzie kontynuowana), współuczestnictwo w akcjach mających na celu utrzymanie zerowej stawki VAT na druk książek, itd.
Generalne założenia prac SIMP będą kontynuowane: tak rozpoczął swoje wystąpienie nowy prezes Sekcji Poligrafów SIMP Tadeusz Chęsy (inżynier-mechanik, właściciele Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego POZKAL). Wybrany jednogłośnie (jedyny kandydat), planuje wzmocnienie działań szczególnie w części integracji środowiska poligrafów – w tym jest mistrzem, organizowane przez niego od lat w Inowrocławiu Dni Drukarza są pokazem powrotu do drukarskich tradycji zawodowego chrztu, są prawdziwym świętem branży; dwa lata temu, w Inowrocławiu, z sukcesem odbyła się dwudniowa Konferencja Poligrafów. T. Chęsy od 20 lat jest właścicielem POZKAL-u: budowany prawie od zera zakład należży dziś do grupy największych firm w regionie kujawskim (zatrudnia ponad 200 osób); jest aktywnym w regionie kujawskim działaczem NOT, członkiem Polskiej Izby Druku.

Delegaci wybrali nowy Zarząd Główny Sekcji Poligrafów SIMP. W jego skład weszli: Ciesiołkiewicz Bartłomiej, Brodecki Apolinary, Grzelak Adam, Kazimierczuk Adam, Kryczka Marek, Kułakowski Andrzej, Marks Józef, Marzec Karol, Mędak Jerzy, Nawrocki Jan, Okupnik Jerzy, Palacz Andrzej, Podsiadło Halina, Sławiński Michał, Stępień Krzysztof, Szefer Andrzej, Wyrzykowski Bogdan.

Po wysłuchaniu referatu sprawozdawczo-wyborczego oraz wypowiedzi i wniosków delegatów Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Sekcji Poligrafów SIMP w dniu 20 kwietnia 2006 roku, Komisja Wniosków przygotowała projekt następującej uchwały:

I. Do głównych zadań Sekcji Poligrafów SIMP w najbliższych latach, oprócz zadań statutowych, należę:
1. Integracja środowiska poligraficznego poprzez organizację spotkań o zasięgu ogólnopolskim, w tym organizowanie, co najmniej jednej, Ogólnopolskiej Konferencji Poligraficznej (temat Konferencji – w zależności od bieżących potrzeb).
2. Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji oddziałów Kół Terenowych, Kół Młodzieżowych w szkołach i na uczelniach.
3. Współpraca z innymi organizacjami branżowymi, związanymi z krajowym przemysłem poligraficznym.
4. Rozszerzenie kontaktów z zagranicznymi, branżowymi organizacjami technicznymi.
5. Promowanie tematu „Rzeczoznawca SIMP w zakresie technologii i budowy maszyn poligraficznych” w celu zwiększenia ilości branżowych rzeczoznawców.
6. Postawienie na wychowawczy aspekt SIMP w szkolnictwie poligraficznym,
ze szczególnym uwzględnieniem kultury technicznej.
7. Wprowadzenie tematu poligrafii do zakresu programów badawczych KBN
w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
8. Biorąc pod uwagę dyskusję stwierdzono ponadto, że SIMP przejmie trzy fundamentalne funkcje:
– SIMP wychowawcą drukarzy i organizatorem ich ciągłego doskonalenia zawodowego
– SIMP ekspertem w budowie i eksploatacją maszyn
– SIMP rzecznikiem spraw osobistych i społecznych drukarzy polskich.

II. Przyznać ustępującemu przewodniczącemu Sekcji Poligrafów SIMP Kazimierzowi Stępniewskiemu tytuł Honorowego Przewodniczącego.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Po zakończeniu obrad nowy Zarząd zapoznał się z finansowymi zasadami funkcjonowania Sekcji.

Dodaj komentarz