Edytorstwo Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Wystawy

ILUMINACJE STRONY BIBLII GUTENBERGA

Z okazji Dnia Drukarza oraz swego Święta (25-lecie istnienia) Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowało nietypowy konkurs – na iluminację jednej ze stron Biblii Gutenberga.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego oraz patronatem medialnym ,,Poligrafiki”.

Zapraszamy do podziwiania wyjątkowego piękna kart papieru czerpanego z tekstem wydrukowanym ruchomą czcionką Mistrza Jana Gutenberga i zestawionym z iluminacją ręcznie wykonaną przez artystów plastyków.
Konkurs miał na celu wyłonienie pracy, która powielona nowoczesnymi technikami, z towarzyszącym jej filmem o historii drukowania stanowiłaby niekonwencjonalną pomoc naukową dla szkół wszystkich stopni. Tą drogą młodzi ludzie będą mieli możliwość zapoznania się z dawnym warsztatem typografa, iluminatora, pięknem ręcznej iluminacji czyli barwnych zdobień rękopisów średniowiecznych oraz wszelkimi szlachetnymi technikami graficznymi, które nadają książce cechy artystyczne.

Konkurs miał formułę zamkniętą i był skierowany do imiennie zaproszonych osób, Na konkurs nadesłano 10 prac, których autorami są zarówno czynni zawodowo iluminatorzy, jak i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Toruńskiego Wydziału Konserwacji Uniwersytety im. M. Kopernika. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł!

Założeniem konkursu było wykonanie własnej iluminacji do poddruku na czerpanym papierze tzw. mirkowskim z lat 30-tych XX w. Wszystkie elementy tematyczne miały być zgodne z treścią „Genesis” oryginalnej strony Biblii Jana Gutenberga. Interpretacja tematu była dowolna, ale utrzymana w konwencji tradycyjnej. Nadesłane prace konkursowe są bardzo zróżnicowane w formie plastycznej, częstym motywem stają się drobne formy graficzne wplecione w ozdobne wici roślinne przedstawiające owoce, kwiaty, owady, ptaki. Precyzja wykonania tych detali stwarza swoisty klimat realnego świata. Subtelność rysunku i właściwy koloryt podkreśla walory artystyczne prac.

Autorzy opatrzyli swoje prace pseudonimami co gwarantowało bezstronność jury obradującego w składzie: Michał Hilchen – przewodniczący, Barbara Rogalska, Jadwiga Tryzno, Andrzej Tomaszewski, Dariusz Subocz i Maciej Jędrysik.
Najlepsza praca, opatrzona pseudonimem „Gallus Anonimus’’ jest autorstwa Kamila Królikowskiego z Torunia. Jury stwierdziło: „Praca opatrzona pseudonimem„Gallus Anonimus” otrzymała nagrodę – za niezwykłą konsekwencję kompozycji utrzymaną w stylistyce najbliższej epoce Jana Gutenberga i znakomitym warsztatem twórczym artysty”. Kompozycja floraturowa tej pracy – bardzo bogata i ozdobna z elementami złocenia jest zgodna z tradycją epoki.

Dwie kolejne prace, które zostały wyróżnione to „Pewnego dnia” i „Szymon”. Praca „Pewnego dnia”, której autorem jest Janusz Rabikowski jest bardzo oszczędna w formie. Cała treść zawiera się w ideogramach, o bardzo symbolicznej formie myślowej, nie nawiązuje do stylistyki epoki Gutenberga, ale w swej nowatorskiej formie zawiera niezwykle skondensowane myśli. Kolorystyka również nawiązuje do z góry założonej oszczędności w temacie, jedynie pojawienie się elementów w dość intensywnym kolorze czerwieni budzi swoisty niepokój.
Praca pod pseudonimem „Szymon’’ autorstwa Wandy i Bogusława Orlińskich przedstawia drzewo genealogiczne kolejnych etapów stworzenia życia na ziemi. Napotykamy tu bardzo rozbudowaną ilustracyjność tematu. Przedstawione w ciepłych tonacjach szczegóły dotyczą stworzeń na ziemi, począwszy od tych najdrobniejszych na człowieku kończąc.

Pozostali graficy prezentowali różne style, nawiązując do dawnej tradycji iluminacji, do zdobnictwa z różnych okresów epoki gotyku. Nadesłane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny, ciekawe i różnorodne przedstawienie tematu.

Konkurs stanowiący fragment przedsięwzięcia o nazwie „Staruszek druk” realizują wspólnie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego i „Oficyna Wydawnicza „Firet”, której właściciel Wiktor Krzysztoporski jest pomysłodawcą tego nowatorskiego wydarzenia.

Wystawa czynna będzie do dnia 19 czerwca.
(info Muzeum Drukarstwa Warszawskiego)

www.muzeumdrukarstwa.mhw.pl

Dodaj komentarz