Edytorstwo Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Wystawy

ILUMINACJE STRONY BIBLII GUTENBERGA

Z okazji Dnia Drukarza oraz swego Święta (25-lecie istnienia) Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowało nietypowy konkurs – na iluminację jednej ze stron Biblii Gutenberga.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego oraz patronatem medialnym ,,Poligrafiki”.

Zapraszamy do podziwiania wyjątkowego piękna kart papieru czerpanego z tekstem wydrukowanym ruchomą czcionką Mistrza Jana Gutenberga i zestawionym z iluminacją ręcznie wykonaną przez artystów plastyków.
Konkurs miał na celu wyłonienie pracy, która powielona nowoczesnymi technikami, z towarzyszącym jej filmem o historii drukowania stanowiłaby niekonwencjonalną pomoc naukową dla szkół wszystkich stopni. Tą drogą młodzi ludzie będą mieli możliwość zapoznania się z dawnym warsztatem typografa, iluminatora, pięknem ręcznej iluminacji czyli barwnych zdobień rękopisów średniowiecznych oraz wszelkimi szlachetnymi technikami graficznymi, które nadają książce cechy artystyczne.

Konkurs miał formułę zamkniętą i był skierowany do imiennie zaproszonych osób, Na konkurs nadesłano 10 prac, których autorami są zarówno czynni zawodowo iluminatorzy, jak i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Toruńskiego Wydziału Konserwacji Uniwersytety im. M. Kopernika. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł!

Założeniem konkursu było wykonanie własnej iluminacji do poddruku na czerpanym papierze tzw. mirkowskim z lat 30-tych XX w. Wszystkie elementy tematyczne miały być zgodne z treścią „Genesis” oryginalnej strony Biblii Jana Gutenberga. Interpretacja tematu była dowolna, ale utrzymana w konwencji tradycyjnej. Nadesłane prace konkursowe są bardzo zróżnicowane w formie plastycznej, częstym motywem stają się drobne formy graficzne wplecione w ozdobne wici roślinne przedstawiające owoce, kwiaty, owady, ptaki. Precyzja wykonania tych detali stwarza swoisty klimat realnego świata. Subtelność rysunku i właściwy koloryt podkreśla walory artystyczne prac.

Autorzy opatrzyli swoje prace pseudonimami co gwarantowało bezstronność jury obradującego w składzie: Michał Hilchen – przewodniczący, Barbara Rogalska, Jadwiga Tryzno, Andrzej Tomaszewski, Dariusz Subocz i Maciej Jędrysik.
Najlepsza praca, opatrzona pseudonimem „Gallus Anonimus’’ jest autorstwa Kamila Królikowskiego z Torunia. Jury stwierdziło: „Praca opatrzona pseudonimem„Gallus Anonimus” otrzymała nagrodę – za niezwykłą konsekwencję kompozycji utrzymaną w stylistyce najbliższej epoce Jana Gutenberga i znakomitym warsztatem twórczym artysty”. Kompozycja floraturowa tej pracy – bardzo bogata i ozdobna z elementami złocenia jest zgodna z tradycją epoki.

Dwie kolejne prace, które zostały wyróżnione to „Pewnego dnia” i „Szymon”. Praca „Pewnego dnia”, której autorem jest Janusz Rabikowski jest bardzo oszczędna w formie. Cała treść zawiera się w ideogramach, o bardzo symbolicznej formie myślowej, nie nawiązuje do stylistyki epoki Gutenberga, ale w swej nowatorskiej formie zawiera niezwykle skondensowane myśli. Kolorystyka również nawiązuje do z góry założonej oszczędności w temacie, jedynie pojawienie się elementów w dość intensywnym kolorze czerwieni budzi swoisty niepokój.
Praca pod pseudonimem „Szymon’’ autorstwa Wandy i Bogusława Orlińskich przedstawia drzewo genealogiczne kolejnych etapów stworzenia życia na ziemi. Napotykamy tu bardzo rozbudowaną ilustracyjność tematu. Przedstawione w ciepłych tonacjach szczegóły dotyczą stworzeń na ziemi, począwszy od tych najdrobniejszych na człowieku kończąc.

Pozostali graficy prezentowali różne style, nawiązując do dawnej tradycji iluminacji, do zdobnictwa z różnych okresów epoki gotyku. Nadesłane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny, ciekawe i różnorodne przedstawienie tematu.

Konkurs stanowiący fragment przedsięwzięcia o nazwie „Staruszek druk” realizują wspólnie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego i „Oficyna Wydawnicza „Firet”, której właściciel Wiktor Krzysztoporski jest pomysłodawcą tego nowatorskiego wydarzenia.

Wystawa czynna będzie do dnia 19 czerwca.
(info Muzeum Drukarstwa Warszawskiego)

www.muzeumdrukarstwa.mhw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *