Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Aniela Topulos odwołana ze stanowiska dyrektora WNT

Pani dyrektor Wydawnictw Naukowo-Technicznych dr Aniela Topulos została w trybie nagłym odwołana ze swego stanowiska przez wojewodę mazowieckiego.


Dyrektor Wydawnictw Naukowo-Technicznych dr Aniela Topulos została w trybie nagłym odwołana ze swego stanowiska przez wojewodę mazowieckiego. Wg niepotwierdzonych informacji powodem było wykazanie, po raz drugi z rzędu, ujemnego półrocznego bilansu oficyny. Zarządcą komisarycznym WNT, które należy do nielicznej grupy wydawnictw państwowych, został Andrzej Zasieczny, właściciel Agencji Wydawniczej CB specjalizującej się w literaturze wojskowej, autor i współautor wielu książek związanych z militariami, m.in.: „Broń Wojska Polskiego 1939-1945. Lotnictwo. Marynarka Wojenna” (Almaress), „Czołgi II wojny światowej” (Almapress).

Przypominamy, że dr Aniela Topulos pracowała w wydawnictwie od 1966 roku, najpierw jako redaktor, później (1972-84) jako kierownik Redakcji Terminologii Polskiej. W 1984 roku została zastępcą redaktora naczelnego WNT; w 1990, w wyniku konkursu, dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa. Rozszerzyła ofertę wydawniczą o książki z zakresu zarządzania oraz encyklopedie i słowniki dla młodzieży. Była inicjatorką i jest głównym organizatorem Targów Książki Akademickiej ATENA. Jest wiceprezesm PTWK i należy do czołowych działaczy tego Stowrzyszenia od 1990 roku.
Jej nagłe odwołanie ze stanowiska na którym tak wiele dobrego zrobiła dla polskiej książki stało się zaskoczeniem dla całej branży wydawniczej. Wszyscy wysoko cenimy Panią Anielę Topulos za wiedzę, umiejętności organizatorskie, nieszczędzenie czasu i sił dla polskiej książki.

(info ap)

Dodaj komentarz