Konkursy Konkursy PTWK LPK Różne

NAGRODA ,,NOWA KULTURA NOWA EUROPA”

Nagroda Nowa Kultura Nowej Europy to wspólna inicjatywa Forum Ekonomicznego oraz Instytutu Książki przyznawana twórcom i promotorom kultury z Europy Środkowo-Wschodniej za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury tego regionu.

Statuetka oraz towarzysząca jej nagroda pieniężna, ufundowana przez Forum Ekonomiczne – w wysokości 40 tysięcy złotych – zostanie wręczona laureatowi podczas specjalnej ceremonii w dniu 6 września br. na XVI Forum Ekonomicznym w Krynicy.

W intencji pomysłodawców Nowa Kultura Nowej Europy ma być wyróżnieniem, które dostrzeżone zostanie nie tylko przez osoby związane ze światem kultury. Jej uroczyste wręczenie podczas Forum Ekonomicznego ma sprawić, iż głosy artystów i twórców będą obecne podczas spotkań międzynarodowego grona ekspertów, a także liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego. Zaproszenie ludzi kultury do Krynicy ma stać się okazją do spotkań, wymiany doświadczeń i poglądów podczas działań wspierających współpracę międzynarodową oraz międzyregionalną.

Forum Ekonomiczne w Krynicy od kilku lat nagradza osoby oraz instytucje, które w Europie Środkowo-Wschodniej nadają ton życiu publicznemu i społecznemu. Laureatów wyłania Rada Programowa Forum, przyznając nagrody w kategoriach:

Człowiek Europy Środkowo-Wschodniej
Firma Europy Środkowo-Wschodniej
Nowa Kultura Nowej Europy
Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.
Nagroda Nowa Kultura Nowej Europy będzie przyznana po raz drugi. Laureatem ubiegłorocznej edycji został litewski poeta i krytyk, Tomasz Venclova.

Nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy przyznaje międzynarodowe jury w składzie:

Zygmunt Berdychowski, Fundacja Instytut Wschodni (Polska)
Marta Dziluma, Latvian Literature Centre (Łotwa)
Ausrine Jonikaite, Books from Lithuania (Litwa)
Dana Kalinova, Svet Knihy (Czechy)
Anatoliy Mikhailov, European Humanities University (Białoruś)
Andrij Mokrousov, Kritika (Ukraina)
Magdalena Ślusarska, Instytut Książki (Polska), przewodnicząca jury
Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury (Polska)
Irina Prokhorova, Novoe Literaturnoe Obozrenie (Rosja)
Tadeusz Zielniewicz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Polska)
István Kovács, pisarz, tłumacz, dyplomata (Węgry)
W tym roku nominowano 16 kandydatów:

Jurij Andruchowycz (Ukraina) — pisarz, eseista, poeta
Emil Brix (Austria) — historyk, publicysta, dyplomata
Jiří Gruša (Czechy) — pisarz
Sandra Kalniete (Łotwa) — pisarka, polityk
Krzysztof Zanussi (Polska) — reżyser
Imre Makovecz (Węgry ) – architekt
Wasilij Aksjonow (Rosja) – pisarz
Marina Abramović (Serbia) –artystka performance
Rimas Tutinas (Litwa)- reżyser, artysta teatralny
Sigitas Geda (Litwa) – poeta
Stasys Eidrigevicius (Litwa, Polska)- malarz, grafik, ilustrator
Knuts Skujenieks (Łotwa)- poeta
Ksenia Starosielska (Rosja)- tłumaczka, redaktorka
Krzysztof Czyżewski (Polska)- animator kultury, eseista, tłumacz, dyrektor Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów”
Robert Traba (Polska)- historyk, kulturoznawca, współzałożyciel stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Włodzimierz Staniewski (Polska) – reżyser teatralny, założyciel Ośrodka Teatralnego Gardzienice
XVI Forum w Krynicy, którego Instytut Wschodni jest organizatorem, odbędzie się w dniach 6-9 września, pod hasłem Europejskie Wyzwania: pytania o nową tożsamość Europy.

Dotychczas odbyło się piętnaście edycji tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenia. W programie Forum znajduje się m.in. ponad 100 debat, prezentowane są raporty analityczne, w tym wydawane przez Forum. Rokrocznie jego obrady relacjonują największe polskie i światowe media. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak Le Monde i Le Soir określiły je mianem Davos Wschodu. Krynica stała się ważnym miejscem na mapie politycznej świata, bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem. Pokazujemy światu, że potrafimy zorganizować poważną debatę o sprawach Europy i świata. Krynica to także europejski głos w debacie nad kształtowaniem polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

W Forum uczestniczą goście z ponad 40 krajów Europy, Azji i Ameryki, w tym prezydenci, premierzy, ministrowie, szefowie banków centralnych, giełd, agend rządowych, szeroka reprezentacja przedsiębiorców, media, organizacje gospodarcze i pozarządowe. W XVI Forum ma wziąć udział ok. 1600 gości.

Dodatkowe informacje:

Artur Negri
Rzecznik Prasowy Forum Ekonomicznego
a.negri@isw.org.pl
www.forum-ekonomiczne.pl

Szymon Kloska
Instytut Książki
s.kloska@instytutksiazki.pl
www.instytutksiazki.pl

Dodaj komentarz