Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

V AT na książki – oświadczenie organizacji branżowych

Środowisko książki i prasy domaga się bezterminowego przedłużenia zerowej stawki podatku VAT na książki i prasę specjalistyczną, a także utrzymania dotychczasowej zasady rozliczania podatku VAT od sprzedaży książek i prasy.

Wyższy VAT na książki i prasę specjalistyczną jest zagrożeniem dla kultury

Skutkiem wprowadzenia podwyższonej stawki VAT na książki i prasę w innych krajach był zawsze niemal identyczny procentowy spadek poziomu czytelnictwa.

Jak wykazały ogłoszone właśnie wyniki badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej liczba osób czytających zmniejszyła się z 58 proc. w roku 2005 do 50 proc. w roku ubiegłym, a w przypadku prasy liczba rozpowszechnionych egzemplarzy gazet spadła o 15 proc.

W sytuacji, gdy co drugi Polak nie czyta w ogóle, dawanie impulsu do pogłębiania się tych niekorzystnych zjawisk przez podwyższanie podatku VAT, które spowoduje wzrost cen, jest szczególnie niepokojące.

Łącznie ze wzrostem VAT zakładana również likwidacja tzw. szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego i wprowadzenie zasad ogólnych do rozliczania VAT od sprzedaży książek i prasy, spowodują gwałtowne pogorszenie się sytuacji finansowej wydawców, spadek sprzedaży, wzrost kosztów, utratę płynności finansowej i likwidację wielu małych wydawnictw książkowych i tytułów prasy naukowej, kulturalnej i lokalnej. Oznacza to dalsze skomercjalizowanie rynku wydawniczego, które nie służy misyjnej roli książki i prasy.

– Izba Księgarstwa Polskiego
Jan Lus, prezes
Teresa Włochyńska-Trukawka, wiceprezes
Bożenna Król, wiceprezes

– Izba Wydawców Prasy
Maciej Hoffman, dyrektor generalny

– Polska Izba Druku
Robert Musiał, prezes
Ryszard Czekała, dyrektor

– Polska Izba Książki
Piotr Marciszuk, prezes

– Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Rafał Skąpski, prezes

– Polski Związek Bibliotek
Jan Krajewski, prezes

– Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca

– Stowarszyszenie Księgarzy Polskich
Waldemar Janaszkiewicz, przewodniczący

– Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
ks. Marek Otolski, prezes

– Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
Henryk Podolski, wiceprezes

– Związek Wydawców Polskich
Sławomir Górzyński, prezes

Dodaj komentarz