poligrafia - różne Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Gaudentinum inwestuje w druk cyfrowy

W ostatnim czasie w Prymasowskim Wydawnictwie Gaudentinum w Gnieźnie rozpoczęły pracę dwa cyfrowe urządzenia drukujące firmy Océ – czarno-białe VarioPrint 2100 i kolorowe CS620. Stanowią one część wyposażenia drukarni cyfrowej, która powstała w ramach wydawnictwa.


Wydawnictwo Gaudentinum zostało powołane do życia w 1989 roku dekretem Prymasa Polski Józefa Glempa. Wydaje książki z dziedzin biblijnej, homiletycznej, jedności europejskiej, bibliograficznej i katechetycznej. Dotychczas wszystkie tytuły, niezależnie od nakładu, były zlecane na zewnątrz, głównie do drukarń offsetowych. Przy bardzo małych nakładach, rzędu 100-200 egzemplarzy, powodowało to zwiększanie ceny druku jednego egzemplarza. W rezultacie konieczne było podnoszenie cen detalicznych książek trafiających do sprzedaży lub drukowanie „na magazyn”. Mówi ks. Krzysztof Prus, dyrektor wydawnictwa: Zdecydowana większość naszych publikacji jest wydawana w nakładzie poniżej tysiąca egzemplarzy. Dlatego analizując zarówno tendencje na rynku wydawniczym, naszą własną sytuację oraz obraz lokalnego rynku poligraficznego, stwierdziliśmy, że uruchomienie drukarni cyfrowej byłoby znakomitym uzupełnieniem działalności wydawniczej.

W efekcie pod koniec kwietnia w Gaudentinum zostały zainstalowane urządzenia niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności poligraficznej. Wśród nich znalazły się dwie cyfrowe arkuszowe maszyny drukujące dostarczone przez firmę Océ Poland – czarno-biała VarioPrint 2100 i kolorowa CS620. Mówi ks. Krzysztof Prus: Przed podjęciem decyzji o zakupie właśnie tych urządzeń przeprowadziliśmy szereg rozmów z potencjalnymi dostawcami. Zrobiliśmy też rekonesans wśród zaprzyjaźnionych drukarń korzystających z rozwiązań poszczególnych producentów. O wyborze oferty Océ Poland zdecydowały przede wszystkim bardzo wysoka jakość druku dzięki zastosowanej tu technologii Copy Press (oferującej jakość zbliżoną do offsetu), wysoka jakość urządzeń i serwisu (tu posiłkowaliśmy się opiniami innych użytkowników), jak również możliwość dalszej rozbudowy pod względem sprzętowym. Nie bez znaczenia były oczywiście koszty zakupu i eksploatacji maszyn, jak również doradztwo przy kompleksowym wyposażaniu drukarni w urządzenia firm trzecich do oprawy i wykańczania.

Po dwóch miesiącach pracy z urządzeniami Océ przedstawiciele Gaudentinum są bardzo zadowoleni z dokonanego wyboru: Do tej pory wydrukowaliśmy blisko 3 tysiące książek w oprawie klejonej, zeszytowej i szytej. W urządzeniu kolorowym CS620, poza okładkami do książek, drukowaliśmy też materiały akcydensowe: dyplomy, obrazki, plakaty, zaproszenia, pocztówki, foldery. Przy okazji 7. Zjazdu Gnieźnieńskiego czarno-biała maszyna VarioPrint 2100 pracowała niemal bez przerwy przez trzy doby. Oba urządzenia zdały egzamin z wynikiem bardzo dobrym. Chcemy, aby docelowo miesięczne obciążenie obu maszyn sięgało ich granicznych możliwości – mówi ks. Krzysztof Prus.
Powyższe założenia wynikają z planów kierownictwa Gaudentinum, zgodnie z którymi drukarnia ma pracować nie tylko na własne potrzeby, ale też oferować usługi poligraficzne dla firm z zewnątrz. Z naszych informacji wynika, że maszyny pracujące w Gaudentinum to jedyne produkcyjne urządzenia cyfrowe w Gnieźnie. Widzimy zatem potencjał do wykorzystania, który pomógłby nam zarówno zapewnić zyskowność drukarni, jak też dofinansowywać część własnych tytułów, zwłaszcza tych niskonakładowych, o niekomercyjnym charakterze – kontynuuje ks. Krzysztof Prus.

Kierownictwo Gaudentinum szacuje, że docelowo 70% wszystkich tytułów będzie drukowanych we własnym zakresie, pozostałe 30% wciąż będzie zlecane do drukarń offsetowych. Poza książkami, maszyny Océ będą służyć m.in. do produkcji periodyków naukowych, skryptów oraz materiałów związanych z potrzebami duszpasterskimi instytucji centralnych i parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Jeśli chodzi o obsługę klientów z zewnątrz, Gaudentinum już dziś podejmuje się drukowania wszelkiego rodzaju materiałów akcydensowych, które z ekonomicznego punktu widzenia warto przenieść z technologii offsetowej na cyfrową: plakatów, ulotek, periodyków itd. Zakładamy, że z coraz częściej będziemy też wykonywać zlecenia z wykorzystaniem personalizacji – mówi ks. Krzysztof Prus.

Możliwości oferowane przez maszyny Océ są szerokie, jednak ze względu na podstawową działalność Gaudentinum, niedawno uruchomiona drukarnia ma koncentrować się na produkcji książkowej: W tym celu chcemy nawiązać współpracę z innymi wydawnictwami, zarówno katolickimi jak i świeckimi, z różnych regionów kraju. W przyszłości zaś planujemy, wykorzystując potencjał urządzeń firmy Océ, zająć się też produkcją specyficznych wydawnictw, np. reprintów. Na razie jednak chcemy w jak największym stopniu obłożyć obie maszyny typowymi książkami, zarówno własnymi, jak i zlecanymi z zewnątrz. Biorąc pod uwagę pierwsze dwa miesiące, jesteśmy optymistami i sądzimy, że już wkrótce realizowane tu nakłady pozwolą na osiągnięcie rentowności przez naszą drukarnię – konkluduje ks. Krzysztof Prus.
(info PrintinPoland)

Dodaj komentarz