Odeszli od nas

Janusz Przewłocki (1927-2007)

W czwartek 5 lipca 2007 roku zmarł Janusz Przewłocki, wydawca, redaktor, kolekcjoner.

Urodził się 25 marca 1927, w majątku Mordy, koło Siedlec, był synem Henryka Przewłockiego i Karoliny Marii Hutten-Czapskiej (siostrzeńcem Józefa Czapskiego). Wychował się wraz z sześciorgiem rodzeństwa w wielkim dworze w Mordach; w 1945 roku rodzina została zmuszona do opuszczenia dworu, a ojciec wywieziony został do obozu w Borowiczach, gdzie wkrótce zmarł.

Janusz Przewłocki był wydawcą serii pamiętników polskich z XVIII-XX wieku, pracował w Instytucie Wydawniczym “Pax”. Współpracował z “Kulturą” paryską. Związany był z opozycją demokratyczną, redagował “Biuletyn Informacyjny KSS KOR”. Był współtwórcą Archiwum Wschodniego i przewodniczącym Komisji Historycznej Związku Sybiraków. Utworzył i redagował serię książkową Wspomnienia Sybiraków.

W latach 80. był członkiem Zarządu Głównego PTWK.

Od ponad 30 lat zbierał zdjęcia dotyczące polskich rodów ziemiańskich i arystokratycznych; jego kolekcja liczy ponad 20 tysięcy fotografii (odbitek i negatywów). Wybrane zdjęcia z tej kolekcji, ukazujące polskie ziemiaństwo i arystokrację na przełomie XIX i XX wieku, można oglądać obecnie na interesującej wystawie w Domu Spotkań z Historią (Warszawa, ul. Karowa 20) zatytułowanej „Wokół pałacu i dworu. Świat ocalony w kolekcji Janusza Przewłockiego”. Są tam zarówno zdjęcia portretowe, robione w atelier, jak i sceny z życia codziennego i z różnych uroczystości (śluby, wesela, polowania, bale, przyjęcia). Na wernisaż tej wystawy 20 czerwca Janusz Przewłocki nie mógł już przybyć z powodu ciężkiej choroby. Żegnamy go ze smutkiem. Był w świecie polskiej książki postacią ciekawą i ważną. (b)

Dodaj komentarz