Rynek wydawniczy Wydawnictwa

WSiP – jest dobrze, będzie jeszcze lepiej

Trochę gorzej niż w założeniach wypadł dla grupy WSiP drugi kwartał 2007 roku. Przyczyny? – „M.in. niższa sprzedaż w samym WSiP, będąca konsekwencją przesunięcia realizacji rządowego programu pomocy zakupu podręczników z I półrocza na sierpień i wrzesień” – tłumaczy prezes firmy Stanisław Wedler podczas poniedziałkowego (13.08) spotkania z dziennikarzami. „Kolejne kwartały z pewnością bądą dużo lepsze, to tradycyjnie okres najlepszej sprzedaży dla wydawców edukacyjnych” – przypomina Wedler.

W II kwartale WSiP miały 11,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2007 roku wobec 7,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,93 mln zł wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 60,97 mln zł wobec 63,63 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-II kw. 2007 roku grupa miała 5,18 mln zł straty wobec 7,85 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 82,22 mln zł wobec 93,17 mln zł.

„Niższy poziom strat w ocenianym okresie jest wynikiem restrukturyzacji Grupy, m.in. sprzedaży Domu Książki, lepszym wynikom spółki WKRA S.A. Kontynuowana będzie restrukturyzacja samego wydawnictw WSiP – nowa ustawa ‘podręcznikowa’ gwarantuje utrzymianie wielkości sprzedaży przez trzy lata; dla nas oznacza to zmniejszenie kosztów przez choćby ograniczenie ilości przestawicieli w terenie – dziś mamy 135, a wystarczy może 40? – zmniejszenie parku samochodów, cięcia w reklamie i marketingu.” – mów St. Wedler.

Co z planowanym przejmowaniem innych wydawnictw? – „Na akwizycję możemy przeznaczyć do 100 mln zł, i to za naszej nadwyżki finansowej. Wciąż prowadzimy rozmowy z wydawcami podręczników, choć zawiesiliśmy je do września, kiedy będziemy wiedzieć więcej o ich wynikach i sytuacji na rynku. Zaawansowane są rozmowy w sprawie przejęcia wydawnictwa publikującego książki dla dzieci” – odpowiada prezes.

Jak WSiP ocenia zmiany na rynku edukacyjnym? „Z informacji otrzymywanych ze szkół wynika, że największe wydawnictwa edukacyjne (WSiP, Mac, Nowa Era, GWO) poprawiają wyniki sprzedaży. Oznacza to, że mniejsze są wypierane z rynku. Ten trend będzie się utrzymywał – mówi Dariusz Jagodzik, dyr handlowy WSiP. Zakładamy, że w najbliższych latach przejmować będziemy 1,5-2,5 procent rynku.”

Jak radzą sobie inne spółki grupy WSiP? – Wkra ma mniejsze obroty ale również mniejszą stratę – wkrótce zacznie generować zyski, Alfa Logis przygotowuje się do otwarcia na innych klientów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne prowadzą rozmowy z dwoma dużymi uczelniami prywatnymi nt. prowadzenia dla nich działalności wydawniczej. Ta w skrócie można podsumować odpowiedzi szefów poszczególnych firm.
(a.p.)

Dodaj komentarz