Odeszli od nas

Władysław Kopaliński (1907-2007)

W piątek 5 października 2007 zmarł w Warszawie Władysław Kopaliński. Znany jest przede wszystkim jako twórca autorskich słowników, na czele ze Słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (pierwsze wydanie 1967, kilkadziesiąt wznowień!). Prywatnie nazywał się Jan Stefczyk. Jak wynika z oficjalnej daty urodzenia (14 XI 1907) wkrótce skończyłby sto lat, a do ostatnich niemal chwil zadziwiał znakomitą formą. Jest jednak prawdopodobne, że był 11 lat młodszy (datę urodzenia zmienił w warunkach wojennych). Czy więc w roku 1945 miał lat 38 czy też 27? W każdym razie wiemy, że został dyrektorem programów artystycznych Polskiego Radia (do 1949 roku), a następnie należał do współtwórców Spółdzielni Wydawniczej “Czytelnik” oraz do 1954 roku był prezesem i redaktorem naczelnym tej zasłużonej oficyny. Był tłumaczem literatury anglosaskiej i autorem opracowań dzieł klasyków (m.in. E. Poego i E.T.A. Hoffmanna, H.G. Wellsa, Marka Twaina). Znany był też jako felietonista “Życia Warszawy” ( w latach 1954-1973) oraz “Polityki” (w latach 1974-75); ukazało się kilka zbiorów jego felietonów, m.in. Bałagan na Marsie. Niedzielne pogwarki, Nie nazwane lata, W Warszawie i Warszawce. W latach 1978-80 był korespondentem PAP w Waszyngtonie.

Zadziwia jego dorobek autora słowników i encyklopedii, ze słownikiem wyrazów obcych na czele. Jest autorem wielokrotnie wznawianych: Słownika mitów i tradycji kultury , Słownika symboli, Słownika przypomnień, Słownika eponimów, czyli wyrazów odmiennych, Słownika wydarzeń, pojęć i legend XX wieku oraz Encyklopedii “drugiej płci”, Leksykonu wątków miłosnych, cyklu: Kot w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy, Drugi kot w worku, czyli z dziejów nazw i rzeczy oraz Trzeci kot w worku, czyli rozmaitości świata. Opracował też i wydał (wspólnie z P. Hertzem) Księgę cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku. W ubiegłym roku ukazało się jego „125 baśni do opowiadania dzieciom“.

Żegnamy Człowieka -Instytucję, podziwianego, nagradzanego, niezwykle pracowitego i utalentowanego, jedną z najwybitniejszych postaci w świecie książki. (b)

Dodaj komentarz