Targi Targi za granicą

8. Salon Książki Polonijnej – Budapeszt 2007

W dniach 19-21 października br. odbył się w stolicy Węgier 8 SALON KSIĄŻKI POLONIJNEJ – Budapeszt 2007.


Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej imprezy jest poetka, tłumacz i dziennikarka Agata KALINOWSKA-BOUVY z Francji, od 6 lat prezes Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie, znanego pod skrótową nazwą APAJTE, a współorganizatorem tegorocznego spotkania po stronie węgierskiej Polonii – Pani Elżbieta CIEŚLEWICZ MOLNÁRNÉ, Dyrektorka Domu Polskiego w Budapeszcie.

Spotkanie, jak i poprzednimi laty, miało na celu promocję dorobku autorów tworzących z dala od kraju, pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z czytelnikami oraz integrację polonijnych środowisk twórczych. Do chwili obecnej zaprezentowanych zostało kilkuset autorów. Tegoroczny SALON KSIĄŻKI POLONIJNEJ, na który zgłosiło się 47 wystawców indywidualnych i 7 instytucji*), zaprezentował książki polskich pisarzy, poetów, publicystów i redaktorów, a także oficyn wydawniczych, którzy przyjechali bądź też nadesłali swoje publikacje z: Anglii, Australii, Belgii, Danii, Francji, Italii, Kanady, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Węgier. Reprezentowali oni m.in. takie środowiska literackie jak: Związek Pisarzy Polskich za Granicą z Anglii, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie z Francji, Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z Francji, Związek Literatów Polskich z Polski i naturalnie węgierskie środowisko literackie skupione przede wszystkim wokół Polskiego Stowarzyszenie Kulturalnego im. Józefa Bema, Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii oraz Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. Św Wojciecha.

W dniu 19 października w Domu Polskim w Budapeszcie, Konsul Marcin SOKOŁOWSKI, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Węgrzech, po oficjalnym powitaniu przybyłych wystawców, dokonał w obecności Księdza Leszka KRYŻA, proboszcza Parafii Polskiej p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz organizatorek Agaty KALINOWSKIEJ-BOUVY i Elżbiety CIEŚLEWICZ MOLNARNE, oficjalnego otwarcia 8 SALON KSIĄŻKI POLONIJNEJ – Budapeszt 2007.

Agata KALINOWSKA-BOUVY przypomniała historię Salonu oraz przyjętą definicję “książki polonijnej”, która jak każda książka, jest synonim dzieła piśmienniczego, z utrwaloną w nim myślą ludzką. Dzieło to pojawia się pod wieloma postaciami gatunkowymi, dlatego na tym Salonie spotykamy rozprawy naukowe, dokumentacje, podręczniki, a obok nich poezje, wspomnienia, powieści czy książki dla dzieci i wiele innych gatunków.

Książka polonijna – to książka autora Polaka zamieszkałego poza krajem, który pisze z racji swojego zawodu, czy też z osobistego zamiłowania do pióra i z potrzeby serca. To książka pisana po polsku i w języku kraju emigracji autora. Książka polonijna to również książka autora Polaka zamieszkałego w Ojczyźnie, piszącego o sprawach dotyczących Polonii.

W drugim dniu salonowego spotkania, przybyli goście po porannym zwiedzaniu miasta, uczestniczyli w wieczorze współorganizowanym przez Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej, gdzie zostali powitani przez dyrektora muzeum Konrada SUTARSKIEGO, działacza polonijnego, polityka mniejszościowego i dyplomatę, przewodniczącego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech, który dokonał otwarcia wystawy “Polskojęzyczne druki na Węgrzech”. W drugiej części programu tego wieczoru, po zwiedzaniu Wystawy i Muzeum, a także gościnnej lampce wina, miało miejsce spotkanie zatytułowane “Pisarze pisarzom”, które pozwoliło na indywidualne prezentacje przybyłych uczestników tegorocznego Salonu. W trakcie spotkania była też okazja, aby poruszyć problemy polonijnych autorów i zapoczątkować program wymiany informacji w tym zakresie, szczególnie z placówkami w Ojczyźnie, stąd m.in. obecność na Salonie przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie zostało muzycznie ilustrowane wystąpieniem węgierskiej pieśniarki ludowej Laury FARAGÓ. Wieczór zakończył się w restauracji, tradycyjną węgierską kolacją przy cygańskiej muzyce.

W niedzielę 21 października, po mszy Św w Parafii Polskiej p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w czasie której kazanie wygłosił przybyły z Augsburga na Salon ksiądz Ryszard IWAN, w przyległym Domu Polskim miała miejsce część księgarskiego salonowego spotkania. Sala wystawy szybko wypełniła się nieprzebranym tłumem zwiedzających, którzy przez kilka godzin oglądali, ale też i nabywali książki rodaków ze świata, korzystając z okazji spotkani z wieloma autorami. Nie wszyscy autorzy mogą przybyć na Salon osobiście, to też od początku istnienia tej imprezy jest możliwość prezentacji przez nadesłanie na wystawę swoich książek, z czego chętnie korzystają zamieszkali w najodleglejszych krańcach globu polonijni autorzy.

8 Salon Książki Polonijnej zaznaczył się w pamięci wszystkich w szczególny sposób, bowiem dzień 21 października był w Polsce dniem wyborów. Przybyli uczestnicy, przygotowani na tę okoliczność, zaopatrzeni w specjalne zaświadczenia, udali się gremialnie do Ambasady Polskiej w Budapeszcie dopełniając swej obywatelskiej powinności i korzystając z przywileju możliwości oddania głosu. Ten patriotyczny akcent budapeszteńskiego spotkania poprzedził jeszcze jeden istotny gest. Po prezentacji księgarskiej i oficjalnym zakończeniu Salonu, na którym wszystkie wystawowe egzemplarze zostały przekazane do biblioteki Domu Polskiego, biorący udział w spotkaniu, udali się na cmentarz Rákoskereszturi, gdzie na parceli “301” znajduje się drewniany krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem bez ramion. Krzyż ten ufundowany został przez władze polskie w ubiegłym roku – na 50-lecie węgierskiego powstania 1956 roku- i odsłonięty przez prezydenta Kaczyńskiego podczas obchodów święta 23 października. Uczestnicy 8 Salon Książki Polonijnej złożyli biało-czerwony wieniec, na szarfie którego widniał napis: “Braciom Węgrom – Polacy z całego świata”.

Na zakończenie warto zauważyć, że Salon Książki Polonijnej jest swego rodzaju ewenementem. Nie jest imprezą komercjalną, jest imprezą kulturalną i informacyjną – książka polonijna istnieje! Jak wielkie jest jej znaczenie, niech zaświadczy kolejny już raz obecność na Salonie, Biblioteki Narodowej z Warszawy, której przedstawiciel Działu Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych, kierownik sekcji Krzysztof ALBERSKI podkreślił na tegorocznym Salonie istotę i wyjątkową potrzebę dokumentowania i rejestracji poloników, czemu bezsprzecznie przyczynia się od ośmiu lat SALON KSIĄŻKI POLONIJNEJ, organizowany dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej.

Z niecierpliwością będziemy oczekiwać kolejnej, po tegorocznej w Budapeszcie, edycji Salonu. Ciekawe, gdzie w przyszłym roku znajdzie się chętny współorganizator. Pamiętamy bowiem, że po pierwszym Salonie w Brukseli, organizatorka Agata KALINOWSKA-BOUVY powiedziała dla polskiej audycji radiowej z Chicago: “pragnę dotrzeć z Salonem wszędzie tam, gdzie mieszka Polonia”. Warto przypomnieć, że do tej pory Salon odbywała się już trzy razy w Belgii w Brukseli w latach 2000, 2001 i 2003, we Włoszech w Rzymie w 2002, na Litwie w Wilnie w 2005 oraz dwukrotnie we Francji w Stella Maris w 2004 i w Vaudricourt w 2006 roku.

Wanda Michnowska

…………………………………………………………………………………..

<b<pełna 2007<b=”” budapeszt=”” –=”” polonijnej=”” książki=”” salonu=”” 8=”” uczestników=”” zgłoszonych=”” lista=””>

Krystyna BEDNARCZYK – Anglia; Bolesław BIENIASZ – Belgia; Stanisława CHOBIAN CHERON Francja; Jan CIECHANOWICZ – Litwa; Gèza CSÈBY – Węgry; Irena DUCHOWSKA – Ukraina; Adam DYRKO – Niemcy; Stanisław GACZOŁ – Francja; Jerzy GRODEK – Niemcy; Ryszard IWAN – Niemcy; śp. Hanna JAZŁOWIECKA – USA; Zbigniew JUDYCKI – Francja; Teresa KACZOROWSKA – Polska; Maria KALCZYŃSKA – Polska; Agata KALINOWSKA-BOUVY – Francja; Tomasz KAWIAK – Francja; Jerzy KONIKOWSKI – Niemcy; Eugeniusz KRUSZEWSKI – Dania; Teresa KULIKOWSKA-DUTKIEWICZ – Ukraina; Krystyna LEONOWICZ-BABIAK – Niemcy; Grzegorz ŁUBCZYK – Polska; Beata MAY – Anglia; Anatol NIECHAJ – Rosja; Dana PARYS-WHITE – Anglia; Leonard PASZEK – Niemcy; Bożena PAWŁOWSKA-KILANOWSKI – Kanada; Danuta PIĄTKOWSKA – USA; Wiesława PIĄTKOWSKA STEPANIAK – Polska; Elżbieta PIECHUŁA – Kanada; Józef PIELORZ – Belgia; Dominika PORĘBSKA-KWAŚNIK – Polska; Ewa PRZĄDKA – Polska; Wawrzyniec Marek RAK – Węgry; Piotr ROGUSKI – Niemcy; Leokadia ROWIŃSKA – USA; Anna SAK – Francja; Cécile SANTAMARIA-STASZOWSKA – Francja; Jan SIENKIEWICZ – Polska; Ewa STACHNIAK – Kanada; Konrad SUTARSKI – Węgry; Elżbieta TRELA MAZUR – Polska; Irena WILLARD – Francja; Marek WOŁODKOWICZ – USA; Władysław ZAJEWSKI – Polska; Agata ŻMUDZIŃSKA-JUDYCKA – Francja; Bogumiła ŻONGOŁŁOWICZ – Australia
oraz instytucje: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech – Węgry; Biblioteka Narodowa – Polska; Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – Polska; Instytutu Biografistyki Polonijnej IRB z Vaudricourt – Francja; Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej – Węgry; Rzymska Fundacja im. Margrabiny Umiastowskiej – Italia; Uniwersytet Opolski – Polska.</b<pełna>

Dodaj komentarz