Edytorstwo Konkursy Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Różne

2. KONKURS ILUMINACJI STRON BIBLII

W 2005 r. Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowało pierwszą edycję konkursu na Iluminację strony Biblii, wspólnie z TYPO – Oficyną Firet, której właściciel Wiktor Krzysztoporski był pomysłodawcą tego nowatorskiego wydarzenia. Patronat nad konkursem sprawował Prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński a patronat medialny „Poligrafika”. Było to zaproszenie publiczności do poznania szczególnego piękna jaki stanowią karty papieru czerpanego z tekstem przekazanym nowoczesną techniką wydrukowanym ruchomą czcionką Mistrza Jana Gutenberga. Konkurs miał za zadanie wyłonić pracę, która powielona nowoczesnymi technikami stanowiłaby niekonwencjonalną pomoc dla szkół wszystkich stopni.

W obecnej edycji konkursu Muzeum Drukarstwa wspólnie z zespołem jurorów wypracowało nowe założenia konkursu.

Konkurs, w obecnej jak i poprzedniej edycji miał charakter zamknięty rozgrywał się w dwóch kategoriach. Graficy otrzymali kartę (wydrukowaną przez Muzeum Drukarstwa) ze wstępem do Psalmów Jana de Torqemady (druk Kaspra Straubego z 1475 r.)

W pierwszym zadaniu graficy mogli pokazać swoją osobowość twórczą zachowując formułę dawnych iluminacji a jednocześnie znaleźć nowe rozwiązania w ramach starych konwencji.

W drugim zadaniu graficy mogli wydrukować dowolny fragment z Psalmów i zinterpretować go we własny sposób, poszukując nowego, współczesnego spojrzenia na Biblię, nowej, niekonwencjonalnej wypowiedzi artystycznej. Zwrócono się do dwudziestu dwóch grafików, prace przysłało dziesięciu, Otrzymano dziesięć prac w kategorii pierwszej konkursu i sześć w kategorii drugiej. Znakomity grafik Pan Andrzej Heidrich przysłał trzy prace. Jedną w kategorii pierwszej konkursu, i dwie w kategorii drugiej.

Ponadczasowy sens Psalmów będących komentarzem do Biblii , jest punktem wyjścia do pełnej wypowiedzi artysty, dlatego też zwrócono się w większości do artystów dojrzałych pod względem artystycznym i emocjonalnym. Otrzymano prace niezwykłe, niektóre na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Poszukiwano czegoś nowego, współczesnego, dotykającego tego o czym mówią Psalmy, szukano współczesnej odpowiedzi na ich ponadczasowy wymiar. Starodruk łączył ,symbolizował, i uosabiał tę treść. Nowy druk, nowe, graficzne spojrzenie miało stworzyć naszą , współczesną wizję iluminacji i druku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dn. 9. 11 2007. w siedzibie Muzeum Drukarstwa.

Jury w składzie:
przewodniczący: Franciszek Starowiejski, Michał Hilchen, Małgorzata Naimska, Barbara Rogalska, Wiesław Rosocha, Andrzej Tomaszewski przyznało:

Nagrodę w kategorii pierwszej konkursu pani Hannie Koreckiej absolwentce wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. 1976 r.

Nagrodę w drugiej kategorii konkursu również otrzymała pani Hanna Korecka.

Nagrodę za pracę obejmującą obie kategorie konkursu panu Piotrowi Młodożeńcowi absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego w 1981r.

Wyróżnienie panu Rafałowi Dmochowskiemu, absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego w 1976r.

Wyróżnienie Specjalne za trzy prace nadesłane na konkurs panu Andrzejowi Heidrichowi.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród laureatom Muzeum Drukarstwa planuje na drugą połowę stycznia 2008r.

Muzeum Drukarstwa zwróciło się z prośbą do jurorów o przekazanie swoich spostrzeżeń o idei konkursu i nadesłanych na konkurs rozwiązaniach graficznych kart Biblii, a także do uczestników o krótką biografię artystyczną i opis przesłania zawartego w pracach.
(info Muzueum Drukarstwa Warszawskiego)

Dodaj komentarz