Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Wydawnictwo św. Wojciech z rocznicą

110 lat – to wspaniały jubileusz, zazwyczaj śpiewa się „100 LAT”. Poprawiamy się zatem i z całego serca życzymy 200 LAT w służbie dla Kultury, Wiary i Książki!

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
i Redakcja miesięcznika WYDAWCA


Wydawnictwo Świętego Wojciecha jest jedną z najstarszych oficyn wydawniczych w Polsce. Powstało 17 grudnia 1897 roku, wchodzi w skład Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha Sp. z o. o., której właścicielem jest Archidiecezja Poznańska.

Gratulujemy, sięgamy do „Encyklopedii wiedzy o książce” i przypominamy kilka dat i faktów z dziejów tej firmy: Księgarnia powstała w Poznaniu w 1884 r., drukarnię w 1899 założył arcybiskup Florian Stablewski, dla druku istniejącego od 1895 „Przewodnika Katolickiego”. Filie Księgarni założono w Warszawie, Lublinie, Lwowie i w Krakowie. W 1914 zainstalowano w drukarni pierwszą w Polsce maszynę rotograwiurową; firma zostaje powiększona o drukarnię Franciszka Ziółkowskiego, który został jej szefem. W 1919 założono własną papiernię „Malta” i fabrykę miazgi papierniczej „Kostuchna”. W latach 1919-1939 drukarnią kierował Franciszek Kusz, a wydawnictwem Szczepan Jeleński – pisarz katolicki, dramaturg a także autor cenionych prac popularnonaukowych
z zakresu matematyki („Lilavati” i „Śladami Pitagorasa”).

A potem przyszedł wrzesień 1939, wojna i zarząd okupanta. W 1945 odbudowa i reaktywacja księgarni i wydawnictwa; niełatwe lata PRL. Na bazie drukarni powstały Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka. To już jednak inny rozdział dziejów DiKŚW, o którym najlepiej, aby opowiedzieli sami bohaterowie jubileuszu, który świętować będą w dniu 23 stycznia 2008 roku.
(info o.s.)

Dodaj komentarz