Edytorstwo Konkursy Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

“ILUMINACJE STRON BIBLII” – WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH

Konkurs na Iluminację strony Biblii Jana Gutenberga został po raz pierwszy zorganizowany w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w 2005 r., wspólnie z TYPO-Oficyną Firet, której właściciel, Wiktor Krzysztoporski, był pomysłodawcą wydarzenia. Publiczność została zaproszona do poznania szczególnego piękna jakie stanowią karty papieru czerpanego z tekstem przekazanym nowoczesną techniką, wydrukowanym ruchomą czcionką Mistrza Jana Gutenberga. Konkurs miał za zadanie wyłonić pracę, która powielona nowoczesnymi technikami stanowiłaby niekonwencjonalną pomoc dla szkół wszystkich stopni. Konkurs w opinii publiczności i autorów prac okazał się wydarzeniem wartym kontynuacji, dlatego Muzeum Drukarstwa zdecydowało się na zorganizowanie II edycji konkursu i wspólnie z zespołem jurorów opracowało nowe założenia.
Konkurs w obecnej jak i poprzedniej edycji miał charakter zamknięty, ale tym razem rozgrywał się w dwóch kategoriach. Graficy otrzymali kartę z poddrukiem wykonanym przez Muzeum, ze wstępem do ,,Psalmów” Jana de Turrecrematy, druk Kaspra Straubego z 1475 r.
W pierwszym zadaniu graficy mogli pokazać swoją osobowość twórczą zachowując formułę dawnych iluminacji, a jednocześnie znaleźć nowe rozwiązania w ramach starych konwencji. W drugim zadaniu artyści mogli wydrukować dowolny fragment z Psalmów i zinterpretować go we własny sposób, poszukując nowego, współczesnego spojrzenia na Biblię, nowej, niekonwencjonalnej wypowiedzi artystycznej. Ponadczasowy sens ,,Psalmów” będących komentarzem do Biblii, jest punktem wyjścia do pełnej wypowiedzi artysty, dlatego też wymagał od autorów dojrzałości artystycznej i emocjonalnej. Muzeum otrzymało dziesięć prac w kategorii pierwszej konkursu i sześć w drugiej, prac niezwykłych, niektórych na bardzo wysokim poziomie artystycznym. ,,Poszukiwaliśmy czegoś nowego, współczesnego, dotykającego tego o czym mówią ‘Psalmy’, szukaliśmy współczesnej odpowiedzi na ich ponadczasowy wymiar. Starodruk łączył, symbolizował i uosabiał tę treść. Nowy druk, nowe, graficzne spojrzenie miało stworzyć naszą, współczesną wizję iluminacji i druku” – mówi kierownik Muzeum Barbara Rogalska.
Jury w składzie: przewodniczący: Franciszek Staromiejski (malarz i grafik), członkowie: Michał Hilchen (profesor ASP), Małgorzata Naimska (zastępca dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy), Barbara Rogalska (kierownik Muzeum Drukarstwa), Wiesław Rosocha (plakacista i projektant książek), Andrzej Tomaszewski (typograf) przyznało:

Praca Hanny Koreckiej (nagroda w kategorii I)
  • W kategorii pierwszej – nagrodę Pani Hannie Koreckiej, absolwentce wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego w 1976 r.
Nagroda w drugiej kategorii – praca Hanny Koreckiej
  • W kategorii drugiej – nagrodę Pani Hannie Koreckiej
Nagroda za pracę obejmującą obie kategorie konkursu – Piotr Młodożeniec.

Nagroda za pracę obejmującą obie kategorie konkursu – Piotr Młodożeniec  (absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego w 1981r.)

Praca Rafała Dmochowskiego

Wyróżnienie – praca Rafała Dmochowskiego (absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego w 1976 r.)

Praca Andrzej Heidricha

Wyróżnienie specjalne za trzy prace nadesłane na konkurs – Andrzej Heidrich.

Otwarcie wystawy po konkursowej, oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbyło się w dniu 7 lutego 2008 r. o godz. 18.00, w siedzibie Muzeum Drukarstwa, ul. Łucka 1/3/5 w Warszawie. Wystawie towarzyszył elegancko wydany katalog (druk – Lotos Poligrafia). Wystawa została objęta Patronatem Honorowym przez Prezydent m.st. Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Patronat medialny: ,,Poligrafika” i ,,Wydawca”.

Dodaj komentarz