Konkursy Różne

EUROPEJSKA NAGRODA LITERACKA DLA RÓŻEWICZA

Tadeusz Różewicz został laureatem Europejskiej Nagrody Literackiej. Jej wręcznie odbyło się 1 w sobotę 1 marca w Strasburgu.


Laur został przyznany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Stolic Europejskiej Literatury. Jest to wyróżnienie za całokształt twórczości literackiej, a jego zadaniem jest popularyzacja i umożliwienie poznania bogactwa europejskiej literatury przez promocję największych jej twórców, którzy w wielu europejskich krajach nadal pozostają mało znani. Na język francuski przełożone zostały jedynie trzy tomy poezji i dwa dramaty polskiego pisarza. We Włoszech ukazał się właśnie, entuzjastycznie przyjęty przez krytykę, tom poezji Różewicza wyróżniony również nominacją do nagrody amerykańskich krytyków literackich.

Wraz z Różewiczem uhonorowani zostali nią także tłumacze jego poezji: Claud-Henry du Bord i Christophe Jeżewski. Patronat nad nagrodą sprawuje sekretarz generalny Rady Europy Terry Davis.
(info wg ,,Rzeczpospolita”)

Dodaj komentarz