Konkursy Różne

NAGRODY FENIKS 2008 PRZYZNANE

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2008 przyznała tegoroczne nagrody i wyróżnienia. Laureatom wręczone je podczas wczorajszej (28 marca) uroczystości w kościele NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie, przy ul. Św. Bonifacego 9. Wręczenie nagród uświetnił koncert „CREDO” Henriego Seroki w wykonaniu kompozytora, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego i Chóru „Epifania”.


Nagrodę główną otrzymał o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP, w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii religii, umiejętność godzenia życia naukowego i powołania kapłańskiego, za ,,kazania filozoficzne” i stworzenie w ,,Beczce” przestrzeni wolności w trudnych latach zniewolenia.


A oto wykaz nagród i wyróżnień:

w kategorii: ,,seria wydawnicza”

 • dla Wydawnictwa Sióstr Loretanek za serię: ,,Lectio Divina” na każdy dzień roku, przynoszącą teksty, dzięki którym codzienna lektura Bożego słowa – klucza do zrozumienia samego siebie, drugiego człowieka, ale i Boga – stać się może medytacją przemieniającą życie.Wyróżnienia otrzmało Wydawnictwa WAM za serię: ,,Biblioteka Historii Kościoła”, wydobywającą przeszłość Kościoła z mroku obiegowych opinii i ukazującą w świetle prawdy przełomowe, a nierzadko trudne momenty jego dziejów.

w kategorii: ,,literackiej”

 • dla Wydawnictwa W drodze oraz Wydawnictwa Zysk i S-ka za powieść: ,,Cudze pole. Przypadki księdza Grosera” autorstwa Jana Grzegorczyka, ukazującą wielkość człowieka poprzez jego słabości i przypominającą, że ostatecznie liczy się tylko Miłość…Wyróżnienia otrzymały:
  – Wydawnictwa WAM za książkę: ,,Niepamięć” autorstwa Katarzyny Banachowskiej-Jaśkiewicz, będącą przejmującą opowieścią o ludziach, przeszłości i czasie, który zaciera pamięć o tym, co i tak coraz mniej wyraźne, a mimo to wciąż sercu najbliższe.

  – dla Wydawnictwa WAM oraz Wydawnictwa Prószyński i S-ka za powieść: ,,Zdrajca” autorstwa Marka Harnego, za to, że będąc wołaniem o szacunek dla prawdy, stała się formą obrony przed szaleństwem tych, których oślepiła nienawiść.

w kategorii: ,,nauki kościelne”

 • dla Wydawnictwa WAM za pracę: ,,Hitler, Stolica Apostolska i Żydzi”. Dokumenty z tajnego archiwum watykańskiego odtajnione w 2004 r. autorstwa Giovanniego Sale, przywołującą dokumenty ujawniające prawdziwy charakter stosunków między Watykanem a III Rzeszą Hitlera i obalającą fałszywe stereotypy o rzekomym wspieraniu nazizmu przez Stolicę Świętą.Wyróżnienie – Towarzystwo ,,Więź” za: ,,Dogmatykę”, pracę w sześciu tomach pod redakcją: Elżbiety Adamiak, ks. Andrzeja Czai oraz Józefa Majewskiego, będącą udaną akademicką próbą ukazania Boga w Jego Tajemnicy, choć potrafimy z niej pojąć tak nieskończenie mało.

w kategorii: ,,edytorskiej”

 • dla Księgarni św. Wojciecha za album: ,,Katedra Królów. Bazylika Archikatedralna w Poznaniu” z fotografiami Adama Bujaka, w opracowaniu graficznym prof. Lecha Majewskiego, pod redakcją Dainy Kolbuszewskiej,która obrazem nasyconym tajemnicą i prostym słowem maluje dawne i zupełnie bliskie dzieje katedry św. Piotra i św. Pawła zwanej ,,Matką kościołów” w Polsce; .Wyróżnienie – Księgarnia św. Jacka za album: ,,Światło ze Śląska. 750. rocznica śmierci św. Jacka” pod redakcją: red. Bożeny Pietyry i ks. Krystiana Kukowki, przypominający postać św. Jacka Odrowąża, o którym pisano, że to „nowy promień światła, które rozpędziło ciemności grzechu i wiarą oświeciło serca Polaków”.

w kategorii: ,,książka dla dzieci”

 • dla Wydawnictwa Sióstr Loretanek za książkę: ,,Różowych snów” autorstwa Małgorzaty Nawrockiej urzekającą dziecięcą niewinnością i skrytymi pośród słów kroplami mądrości, której nigdy nazbyt wiele; .Wyróżnienie – Wydawnictwo eSPe za książkę: ,,A jak Anioł” autorstwa Ewy Stadtmüller, przywołującą opowieści o Aniołach tych wprost z nieba, i tych, co strzegą nas nieustannie i co gotowe tu i teraz otrzeć z naszych twarzy każdą łzę.

w kategorii: ‘książka dla młodzieży’

  Wyróżnienie – Edycja św. Pawła za powieść: ,,Alhar syn Anhara” autorstwa Małgorzaty Nawrockiej, odsłaniającą prawdziwe oblicze magii, która tylko pozornie służy dobru człowieka.

w kategorii: ,,autor zagraniczny”

 • dla Oficyny Naukowej za książkę: ,,Wielkie pytania” której autorem jest Franz von Kutschera. W pracy tej współczesnemu człowiekowi, ufającemu ‘filozofii podejrzeń’, zostaje ukazany sens chrześcijańskiej wiary, która jest bodaj jedyną szansą, by znaleźć odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne pytania; .Wyróżnienie – Wydawnictwo Jedność za książkę: ,,1204. Tajemnica IV wyprawy krzyżowej i podboju Konstantynopola” autorstwa Marco Meschini – pełną pasji opowieść o kulisach najbardziej zagadkowej z krucjat, która nigdy nie osiągnęła swego pierwotnego celu, a utwierdziła rozdarcie między wschodnim a zachodnim chrześcijaństwem.

w kategorii: ,,tłumacz”

 • dla Andrzeja Babuchowskiego za przekład m.in. książek Tomáša Halika [,,Noc spowiednika”, ,,Zacheuszu” oraz ,,Wzywany czy nie wzywany Bóg się tutaj zjawi”], w uznaniu za piękno słowa, które trafnie i wiernie oddaje myśl oryginału; .

w kategorii: ,,publicystyka”

 • dla Wydawnictwa WAM za książkę: ,,Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie Dawkinsa” której autorami są: Alister McGrath i Joanna Collicuut McGrath, będącą pełnym błyskotliwej erudycji dowodem na to, że Bóg nie jest urojeniem, a poszukiwanie sensu uwalnia od złudzeń i bynajmniej nie dlatego, że szaleje jakiś niedorzeczny ‘wirus Boga’…Wyróżnienie – Dom Wydawniczy „Rafael” za książkę: ,,Sekrety mnichów, czyli sprawdzone przepisy na szczęśliwe życie” autorstwa o. Leona Knabita, o. Joachima Badeniego oraz Judyty Syrek, skrzącą się humorem i mądrością opowieść o tym, czym wypełnić codzienność, by uczynić ją szczęśliwą.

NAGRODY MAŁEGO FENIKSA 2008
dla dziennikarzy za promowanie w mediach książki katolickiej

 • Ewa Heine – Polskie Radio Program I
 • Hanna Suchorabska – TVP Katowice
 • Dorota Podlodowska – TVP Katowice
 • Katolickie Radio Podlasie
 • Katolickie Radio Podlasie
 • Fundacja OPOKA

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS została przyznana po raz pierwszy w 1999 roku, choć już rok wcześniej wydawcy katoliccy z okazji odbywających się III Targów Wydawców Katolickich przyznali swe pierwsze wyróżnienia i nagrody. Rok później, dla podkreślenia odradzania się literatury religijnej, przez wiele lat marginalizowanej, spychanej do kościelnego undergroundu lub wprost prześladowanej przez totalitarny system komunistyczny, oraz z uwagi na budzenie się do życia wydawnictw katolickich, postanowiono, iż ta nagroda honorująca wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej będzie nosiła miano FENIKSA.

Dodaj komentarz