Kadry - poligrafia

Nowe władze PID

Przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Druku obecni na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym (24.04.2008) wybrali nowe władze Izby na następną trzyletnią kadencję.


Nowym Prezesem Polskiej Izby Druku został pan Grzegorz Bielecki , Prezes drukarni Warszawa Print Sp. zo.o.

Członkami Rady Polskiej Izby Druku zostali wybrani:

Bucholc Jacek – Prezes firmy Ferag Polska Sp. z o.o
Dreszer Edward – Prezes Drukarni Lotos
Dziedzic Artur – Właściciel firmy Vidart
Kluk Krzysztof – Prezes drukarni Leograf Group
Lewy Maciej – Prezes drukarni LCL S.A.
Wojtaś Sławomir – Prezes Zakładów Artystycznych ART

Do Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku wybrano następujące osoby:

Borodajko-Żbikowski Marek – Henn Group Polska Sp. z o.o.
Górski Leszek – Prezes P.H.U. Technograf S.A.
Hoppe Jerzy – Dyrektor COBRPP
Kopacz Janusz – Prezes Alfa Copy
Wojtczuk Leszek – Właściciel drukarni WL

Jerzy Hoppe przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PID. Po odczytaniu protokołu kontrolnego Komisji przyjęto jej wniosek o udzielenie pokwitowania Prezesowi i Radzie Izby za rok 2007. Pracę Biura Polskiej Izby Druku oceniono jako prawidłową.

W wyniku głosowania – jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującej Radzie Polskiej Izby Druku i Prezesowi Izby.
(Komunikat Polskiej Izby Druku)

Dodaj komentarz