Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Przejęcia WSiP

Internet Securities Businesswire podaje, że WSiP obserwuje ok. 30 firm, którymi przejęciem jest zainteresowane – kilka przejęć może dokonać jeszcze w tym roku

Wg prezes wydawnictwa, Stanisława Wedlera, WSiP ma 100 mln zł własnych środków, z których część może przeznaczyć na akwizycje, może też posiłkować się kredytem i emisjami akcji. Jeszcze w tym roku spółka może sfinalizować ok. 5-6 akwizycji, w tym 1-2 w branży wydawniczej. Oprócz wydawnictw, WSiP może być zainteresowane np. firmami z branży informatycznej (jeśli dysponują rozwiązaniami dla szkół).
D 2012 roku spółka chce zbudować i uporządkować grupę w Polsce. Potem może być zainteresowana wejściem na rynek ukraiński.

Strategia WSiP zakłada m.in., że do 2012 roku zwiększy swój udział w rynku książki szkolnej z ok. 25% do 30% w sposób organiczny i o kolejne 0,5-10,0% poprzez akwizycji. Grupa planuje też rozwój spółki zależnej Alfa-Logis i wzrost sprzedaży poprzez wielokrotne wykorzystanie treści edukacyjnych.

WSiP ma w planach również budowę pozycji na rynku wydawnictw dziecięcych, a także książki naukowo-fachowej (poprzez spółkę WAiP). Plan zakłada też sprzedaż nieruchomości w Gdańsku, Gniewie, Koszalinie i Modlinie.

WSiP prognozuje, że w 2008 roku osiągnie 30,1 mln zysku netto i 35,2 mln zł zysku operacyjnego. Wedler powiedział, że realizacja tej prognozy nie jest zagrożona.

Dodaj komentarz