Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Chętni na Bellonę i WNT

PAP podała, że kupnem od Skarbu Państwa wydawnictwa Bellona zainteresowane są co najmniej trzy podmioty: giełdowe Muza i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz Wydawnictwo Znak; na WNT ma ochotę WSiP i Ars Polona.

Przypominamy: do końca 2011 roku resort skarbu chce sprywatyzować wszystkie spółki poligraficzne i wydawnicze – na dzień 3.08.2008 Skarb Państwa posiada udziały w 19 podmiotach branży wydawniczej i poligraficznej. 14 z nich to jednoosobowe spółki SP; w kolejnych trzech resort ma pakiety mniejszościowe, a jeden podmiot ma status przedsiębiorstw państwowych.

Na liście spółek objętych prywatyzacją znajdą się: Zakłady Graficzne w Białymstoku, Poznaniu oraz Olsztynie, Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, Składnica Księgarska w Warszawie, Przedsiębiorstwo Wydawnicze “Rzeczpospolita”, Polskie Nagrania, Bellona, Wojskowa Drukarnia w Łodzi, Drukarnia Poznańska, Wydawnictwo Poznańskie, AGPOL, Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo we Wrocławiu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Rzeszowskie Zakłady Graficzne w Miłocinie oraz Zakłady Graficzne “Dom Słowa Polskiego”.

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „ Rzeczpospolita” ma zostać wzmocnione przez inkorporowanie innych firm (Składnica Księgarska, Wydawnictwo Wiedza Powszechna oraz Zakłady Graficzne “Dom Słowa Polskiego” , Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Polskie Wydawnictwo Muzyczne).

Na koniec 2007 roku 19 spółek poligraficznych i wydawniczych SP osiągnęły łączne przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 195,5 mln zł. W tym czasie zatrudniały 1500 osób.

Spółką z najwyższym kapitałem własnym jest Przedsiębiorstwo Wydawnicze “Rzeczpospolita” (ponad 54,6 mln zł). Z kolei w Państwowym Instytucie Wydawniczym kapitał własny to ok. – 2,8 mln zł.

Najwyższe przychody ze sprzedaży mają Olsztyńskie Zakłady Graficzne (ponad 42,8 mln zł), a najniższe – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne (ponad 1,29 mln zł).

W 2007 roku najwyższy wynik finansowy osiągnęła spółka AGPOL (ponad 7,5 mln zł), najsłabszy wynik miało Przedsiębiorstwo Wydawnicze “Rzeczpospolita” (-3,7 mln zł).
(info wg PAP)

Dodaj komentarz