Odeszli od nas

Zmarła prof. Anna Świderkówna

W sobotę 16 sierpnia 2008 roku zmarła jedna z najwybitniejszych polskich historyków literatury, profesor Anna Świderkówna. Miała 83 lata.


Prof. Anna Świderkówna, historyk literatury, filolog klasyczny, papirolog, biblistka, tłumaczka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna znawczyni kultury antycznej, w tym pism Starego i Nowego Testamentu.
Była autorką wielu książek, m.in.: Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku (1959), Hellada królów (1969), Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta (1974), Siedem Kleopatr (1978), Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów (1983), Bogowie zeszli z Olimpu (1991) oraz cyklu książek poświęconych Biblii, a także redaktorką Słownika pisarzy antycznych. W jej dorobku znajdują się liczne tłumaczenia z łaciny i greki.

Publikowała min. w Znaku, “Tygodniku Powszechnym”, “Gazecie Wyborczej”, jej książki wydawała m.in. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”.

A. Świderkówna urodziła się w 1925 roku, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka. W 1946 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim i już na I roku została asystentką prof. Jerzego Manteuffla. W 1962 roku zaczęła kierować katedrą Papirologii. Funkcję tę sprawowała do 1991 roku. W 1968 roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1986 profesora zwyczajnego. W 2007 roku otrzymała nagrodę literacką polskiego PEN Clubu im. J. Parandowskiego.

(wg PAP)

Dodaj komentarz