Drukarnie

Krakowska poligrafia – Drukarnia Narodowa

Drukarnia Narodowa: to zakład z historycznymi tradycjami. Jej założycielem był Franciszek Xawery Pobudkiewicz, który w roku 1858 na podstawie uzyskanej koncesji uruchomił w Samborze drukarnię, którą w 1861 roku przeniósł do Krakowa pod nazwą „Drukarnia Narodowa Franciszka Xawerego Pobudkiewicza”. W chwili wybuchu I Wojny Światowej drukarnia zatrudniała już 64 osoby i zaliczała się do największych w Krakowie. Po II Wojnie Światowej drukarnia została upaństwowiona. W ciągu kilkudziesięciu lat zasłużyła się dla polskiego drukarstwa kształcąc i wychowując szerokie grono poligrafów.

Okres zmian gospodarczych lat 90. XX wieku nie był dla drukarni łaskawe – spadająca ilość zamówień, brak inwestycji, prawie żadne działanie marketingowe. Dopiero po jej prywatyzacji w czerwcu 2005 (w 2000 r. DN została przekształcona w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa) zaczęło być o drukarni głośniej.

Dziś drukarnia pragnie odbudować swą cenioną niegdyś markę wśród polskich wydawców. W tym celu podjęte zostały działania modernizacyjne i restrukturyzacyjne. Przystąpiono do wymiany parku maszynowego. Zakupione zostały m.in. najnowocześniejsze maszyny do oprawy twardej firmy Kolbus (linia BF 511, maszyna do produkcji okładek DA 260), niciarka Astronic 180/42, pełno- i półformatowe maszyny czterokolorowe KBA (Rapida 105 i Performa 74) urządzenie CTP Heidelberg Suprasetter 105. Plany inwestycyjne przewidują zakup kolejnych, nowych urządzeń między innymi pełnoformatowej maszyny drukującej, złamywarki, perforatorów.

W grudniu 2007 roku Drukarnia została przeniesiona z budynków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do nowo wybudowanego obiektu o powierzchni 3800 m2 zapewniającego odpowiednie warunki pracy, magazynowania i transportu. Obiekt ten położony na 4 hektarowej działce w Krakowie może stać się początkiem realizacji większego zamierzenia takiego jak stworzenie centrum druku dla partnerów z krajów europy zachodniej połączonego z centrum logistyczno-dystrybucyjnym. W starym, zabytkowym budynku powstają ekskluzywne mieszkania.

Drukarnia specjalizuje się w produkcji książek w oprawach twardej, broszurowej szytej, broszurowej klejonej (w tym ze skrzydełkami) i zeszytowej. Rocznie realizowana jest produkcja ok. 2 mln książek w o prawie złożonej i ok. 1,5 mln w oprawach pozostałych. Obecnie zakład zatrudnia 120 osób. Od kilku miesięcy prezesem Zarządu jest BARTOSZ BOBOWSKI.

Dodaj komentarz