Kadry Rynek wydawniczy Targi Targi w Polsce

Medale i wyróżnienia dla ludzi książki

Z przyjemnością informujemy, że I Warszawskiemu Salonowi Książki towarzyszyć będą miłe chwile – uroczystości wręczenia resortowych medali i wyróżnień stołecznych.

A oto lista odznaczonych i wyróżnionych osób (wystąpiły o nie PTWK i SKP):

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

zbiorowe:
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek – złoty medal
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich – złoty medal

indywidualne:
Tadeusz Górny (popularyzator czytelnictwa) – srebrny medal
Michał Hilchen (antykwariusz, bibliofil i bibliolog) – srebrny medal
Waldemar Janaszkiewicz (prezes SKP) – srebrny medal
Zbigniew Jerzyna (poeta) – srebrny
Bogdan Klukowski – (publicysta) – srebrny medal
Krzysztof Karasek (poeta) – srebrny
Maria Koterbska – złoty
Beata Stasińska (wydawca) – brązowy
Roman Śliwonik (poeta) – srebrny
prof. dr hab. Janusz Tazbir (historyk) – złoty
Filip Trzaska (nestor naszego środowiska) – złoty medal
Wiesław Uchański (wydawca) – złoty medal

Wręczenie 19 września 2008, godz. 11 podczas I Warszawskiego Salonu Książki.

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej

Anna Andrejczuk (księgarz)
Barbara Dębiec-Kalinowska (PTWK)
Janusz Fogler (b. prezes PTWK)
Łukasz Gołębiewski (dziennikarz)
Katarzyna Iwanicka (PTWK)
Barbara Kaczarowska (PTWK)
Krzysztof Kaleta (księgarz)
Jerzy Kisielewski (dziennikarz)
Janusz Korol (księgarz)
Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (PTWK)
Maria Kuisz (PTWK)
Hanna Lebecka (PTWK)
Dorota Malinowska-Grupińska (Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy)
Andrzej Palacz (PTWK)
Halina Pfeiffer-Milerowa (księgarz)
Jan Rodzeń (kierownik warszawskiego Klubu Księgarza)
Rafał Skąpski (PTWK)
Andrzej Skrzypczak (nauczyciel akademicki UW)
Andrzej Tomaszewski (PTWK)
Zdzisław Załuska (księgarz)

Wręczenie 21 września 2008, godz. 16:30 w Domu Dziennikarza (sala A, I p.)

Wyróżnienia Zasłużony dla Warszawy

zbiorowe:
Magazyn Historyczny „Mówią wieki”
Murator Expo
Muzeum Karykatury
Państwowy Instytut Wydawniczy
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich

indywidualne:
Leonard Cichocki (drukarz)
Bibianna Ciompała (księgarz)
Piotr Dobrołęcki (dziennikarz, księgarz, wydawca)
Julia Hartwig (poetka)
Józef Hen (pisarz)
Janina Jagielska (bibliotekarka)
Waldemar Janaszkiewicz (księgarz)
Bogdan Klukowski (publicysta)
Tadeusz Konwicki (pisarz)
Maria Koterbska (piosenkarka)
Irena Koźmińska (prezes Fundacji ABC XXI)
Kazimierz Mrowczyk (księgarz)
Alicja Mystkowska-Leszczyńska (księgarz)
Marek Nowakowski (pisarz)
Roman Nowoszewski (bibliofil)
Andrzej Skrzypczak (nauczyciel akademicki UW)
Andrzej Tomaszewski (typograf)
Filip Trzaska (księgarz/wydawca)
Halina Tymoszczuk (księgarz)
Eligiusz Wójcikowski (księgarz)

Wręczenie 21 września 2008, godz. 16:30 w Domu Dziennikarza (sala A, I p.)

Odznaczeni Medalem Pamiątkowym PTWK
Irena Puciło (MKiDN)
Andrzej Nagraba (Wiedza Powszechna)

Wręczenie 21 września 2008, godz. 16:30 w Domu Dziennikarza (sala A, I p.)

Złota Odznaka Honorowa SKP – Jubileuszowa

Maksymilian Celeda – dyrektor Departamentu Szkolnictwa w MKiDN
Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej
Ewa Dorota Malinowska-Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, wydawca

Wręczenie 21 września 2008, godz. 16:30 w Domu Dziennikarza (sala A, I p.)

(info PTWK, SKP)

Dodaj komentarz