Ranking drukarń

Najlepsza drukarnia dziełowa sezonu 2007/2008 wybrana

Z przyjemnością informujmy, że drukarnią sezonu 2007/2008 został Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL.
Drugie miejsce zajęły Zakłady Graficzne ZAPOLEX, trzecie Zakład Graficzny COLONEL.


Uroczystość ogłoszenia wyników 6. Rankingu odbyła się podczas 12. Targów Książki w Krakowie i towarzyszyła wręczeniu dyplomów Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA.

Dyplomy Rankingu odebrali: prezes Zakładów Graficznych Colonel Marcin Ciałowicz, prezes Zapoleksu Jerzy Polkowski, dyrektor Pozkala Artur Chęsy.

Po zakończeniu uroczystości A. Chęsy zaprosił licznie zebranych gości na tort i lampkę wina.

Laureatom tegorocznego Rankingu serdecznie gratulujemy.

Dodaj komentarz