Drukarnie

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza na sprzedaż

Publiczna aukcja w sprawie sprzedaży udziałów Skarbu Państwa

30 czerwca 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o., w całości należącej do Skarbu Państwa.

Do sprzedaży podczas aukcji publicznej przeznaczonych będzie 8.500 udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 50.00 złotych każdy, stanowiący 85% kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 2.040.000,00 zł. Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 240,00 zł. Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet udziałów określa się na 17.000,00 zł.

Wszyscy zainteresowani nabyciem udziałów Drukarni mają czas na złożenie zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji do 21 lipca 2009 r. Zgłoszenia należy składać w Ministerstwie Skarbu Państwa. Aukcja rozpocznie się 28 lipca 2009 r., o godzinie 12.00.

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. działa na rynku poligraficznym od ponad 200 lat. Specjalizuje się w produkcji wydawnictw dziełowych, między innymi książek oraz broszur w twardych i miękkich oprawach. Przygotowana jest do wykonywania druków akcydensowych, świadczy także usługi introligatorskie dla innych drukarń. Spółka oferuje kompleksową obsługę projektów wydawniczych, począwszy od prac redakcyjnych poprzez skład, kończąc na druku zamówionych materiałów. Jej działalność jest ściśle powiązana z sytuacją na rynku wydawniczym.

Dodaj komentarz