Odeszli od nas

Michał Hilchen (1945-2009)

Z ogromnym smutkiem imformujemy, że w nocy z 10 na 11 czerwca zmarł Michał Hilchen – księgoznawca, bibliofil, antykwariusz, edytor, historyk literatury i kultury, nauczyciel akademicki a przede wszystkim wielki przyjaciel książki.


Urodził się 14 I 1945 w Warszawie, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania kulturą i starą książką znalazły odzwierciedlenie w pracy naukowej i zawodowej. W latach 1980-1984 pracował w Warszawskim Antykwariacie Naukowym, był wykładowcą w ASP w Warszawie, kierownikiem Zakładu Dydaktycznego Nauk Pomocniczych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 1985-1992 st. kustoszem w Bibliotece Naukowej Zamku Królewskiego w Warszawie, zajmując się jej księgozbiorem zabytkowym kolekcji królewskiej. Był rzeczoznawcą Stowarzyszenia Księgarzy Polskich w zakresie książki zabytkowej. Opracowywał katalogi aukcyjne i prowadził aukcje antykwaryczne, bibliofilskie oraz charytatywne. Brał niezwykle czynny udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych dot. historii i sztuki książki, był autorem i kuratorem wystaw z zakresu książki, grafiki i konserwacji dzieł sztuki w kraju i zagranicą. Autor wielu publikacji, m.in: „Nauki pomocnicze bibliotekoznawstwa”,w: „Metodologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej”, Poznań,1976; „Schöne und bibliophile Buch in Polen”, w: „Marginalien. Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophile”. Lipsk,1983; „Pomyślał, rysował, wykonał F. J. Radziszewski…” w: „Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego”, Łódź, 1987; „Hieronim Wilder i jego Antykwariat Polski”, w: „Dawne antykwariaty warszawskie. Sesje varsavianistyczne nr 11”, 2003; „Conservatio aeterna creatio est : Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Panu Borysowi Woźnickiemu dnia 23 listopada 2004 roku”. Warszawa 2004, ASP (redaktor publikacji i organizator uroczystości). Publikował artykuły w prasie fachowej i popularno-naukowej, wypowiadał się na antenie PR i TVP.
Był aktywnym działaczem społecznym. Od 1975 w Towarzystwie Przyjaciół Książki: prezes Oddziału Warszawskiego 1981-1983, następnie prezes Zarządu Głównego TPK (do rozwiązania TPK w 2002). Ponadto działa w: Towarzystwie Bibliofilów Polskich w Warszawie, Polskim Towarzystwie Bibliologicznym (od kilku kadencji przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej), Polskim Towarzystwie Heraldycznym, Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, Kaliskim Towarzystwie Naukowym, Towarzystwie Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich, Towarzystwie Rapperswilskim, Gutenberg Gesellschaft w Moguncji. Od września 1980 działał w NSZZ Solidarność (w Komisjach Zakładowych Zamku Królewskiego, PP. „Dom Książki” oraz ASP [przewodniczący Komisji Rewizyjnej KZ] ). Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem (nr 15), przyznawanego przez Kapitułę Orderu ACcH przy LTMK w Lublinie, Zasłużony Działacz Kultury ( za działalność w kulturze podziemnej), odznaczony Medalem „Gloria Artis” (srebrny)

(wg bps „Wydawca 11-12/2008)


Więcej o Michale Hilchenie (czytaj)

Dodaj komentarz