Odeszli od nas

Tomasz Palacz (1934-2009)

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Tomasza Palacza, kochającego męża i ojca, zasłużonego działacza na polu kultury regionu radomskiego. Odszedł po ciężkiej chorobie 15 lipca 2009 roku.

Rodzina


Tomasz Palacz: urodził się w 1934 r. w Lubomierzu (k. Mszany Dolnej). Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działacz oświatowo-kulturalny. Od 1957 r. związany z regionem radomskim. Karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Szydłowcu, później pracownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w tym mieście. W 1975 roku przeprowadził się do Radomia gdzie był dyrektorem Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego (1975-1983), a następnie od 1983 r. dyrektorem centralnej instytucji rzeźby Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Od 2004 na emeryturze. Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz szeregu innych odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych (m.in. Zasłużony Działacz Kultury, Złota odznaka za Opiekę nad Zabytkami).

Uczestnik życia publicznego, współorganizator i działacz regionalnych i ogólnopolskich stowarzyszeń kulturalnych (m.in. wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń, prezes Fundacji Józefa Brandta). Wydawca, redaktor i współpracownik pism społeczno-kulturalnych i specjalistycznych: Rocznika Muzeum Radomskiego, Rocznika „Rzeźba Polska”, Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”. Badacz i popularyzator dziejów regionu. Autor licznych artykułów i prac poświęconych tematyce historyczno-artystycznej i kulturalnej, w tym wydawnictw dotyczących dziejów Szydłowca i regionu szydłowieckiego. Wydał szereg książek opartych na rozległych i wnikliwych badaniach źródłowych: Czarnolas Jana Kochanowskiego (1986), Orońsko miejsce i ludzie’ (1997), Człek Boże igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem’ (1998), Skarbczyk Pamięci. Poeci okolic Orońska (2005), zbiór artykułów Odkrywanie Orońska (2008) i ostatnio Z pogranicza Orońska’ (lipiec 2009). Na wydanie czekają trzy jego kolejne książki.

Dodaj komentarz