Ranking drukarń

VIII Ranking Polskich Drukarń Dziełowych (sezon 2008/2009)

Najlepsza polska drukarnia dziełowa sezonu 2008/2009 wybrana.


Od 1997 roku na łamach „Wydawcy” prowadzimy Ranking Drukarń Dziełowych.Od pięciu lat, wspólnie z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Sekcją Poligrafów SIMP wybieramy DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ ROKU.

Najpierw wybieramy drukarnię w części pierwszej rankingu,w której zakłady poligraficzne oceniają wydawcy, następnie,na podstawie danych otrzymanych od drukarń, oceniamy same zakłady poligraficzne. Suma punktów wskazuje na zwycięzcę

ZASADY WYBORU
Podobnie jak w latach poprzednich ranking przebiegał w dwu etapach:

1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE” –
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU

W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi zakłady poligraficzne. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane były w skali 1-6 – drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.
W drugiej części rankingu brane są pod uwagę parametry rozwoju drukarń: wzrost produkcji w stosunku do roku poprzedzającego, wydajność pracy, wielkość inwestycji, zatrudnienie itd. Podane przez zakłady wskaźniki przeliczone są na skalę 1-6 i sumowane z uzyskanymi w części pierwszej rankingu. W ten sposób obiektywnie wybieramy NAJLEPSZĄ DRUKARNIĘ DZIEŁOWĄ. Oczywiście, w drugiej części rankingu biorą udział wyłącznie te zakłady, które przyślą informacje o sobie.

Patronat medialny nad Rankingiem objął tradycyjnie już miesięcznik „Świat Druku” oraz portal www.drukarnie.com.pl.


RANKING WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE
Ankiety do tegorocznego rankingu nadesłało 64 wydawców (dziękujemy) – ich wykaz zamieściliśmy na naszym portalu www.wydawca.com.pl – w tym wszyscy potentaci rynku. Ocenione zostały wyłącznie te drukarnie, na które padły minimum 4 zgłoszenia. Uznajemy, że mniejsza ilość zgłoszeń to zbyt mało, by obiektywnie oceniać firmy.

A oto wyniki pierwszej części Rankingu.
Zwyciężył Zakład Poligraficzny Colonel S.A. z Krakowa, drukarnia od lat utrzymująca się w ścisłej czołówce w naszym rankingu. Wydawcy najwyżej z polskich drukarń ocenili tam dwa parametry: jakość produkcji (średnia 5,91) oraz terminowość realizacji zleceń (również 5,91). Drugie miejsce zajęła Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN. Najwyższą z możliwych ocen, bo aż 6,0, wydawcy przyznali wrocławskiej firmie za komunikatywność, wysokie oceny zakład uzyskał za jakość (5,40) i terminowość (5,80). Trzecie miejsce zajęła mniej znana drukarnia, choć doceniana w swym regionie, o czym świadczyła spora ilość „miejscowych” zgłoszeń – Drukarnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego „Lega” z Opola. Uroczystość wręczenia dyplomów, już tradycyjnie, odbyła się podczas majowych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i towarzyszyła rozstrzygnięciu Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2008. Dyplomy odebrali: w imieniu ZG „Colonel” prezes Marcin Ciałowicz (drukarnia podziękowała wydawcom, którzy na nią głosowali wspaniałym tortem), Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN – Małgorzata Danielewicz (Dział marketingu zakładu), Drukarni WZDZ „Lega” jej szefowa – Ewa Zaleska.

DRUKARNIA DZIEŁOWA 2008/2009 ROKU
Podobnie jak w roku ubiegłym uwzględnienie parametrów rozwoju zakładów zmieniło kolejność w rankingu. Największą ilość punktów w tej części rankingu zdobyła drukarnia ABEDIK z Poznania. Z oceną 5,57 była ona tu bezkonkurencyjna, znacznie wyprzedzając drugi w kolejności zakład – Opolgraf („tylko” 3,97). Po dodaniu ocen z Rankingu „Wydawcy Wybierają Drukarnie” (5,54) z sumaryczną oceną 5,55 ABEDIK został DRUKARNIĄ DZIEŁOWĄ ROKU 2008/2009, z triumfem powracając na najwyższe miejsce rankingu, zdobywając je już po raz trzeci (wcześniej za rok 2003 oraz sezon 2006/2007).W przyszłym roku poznańska drukarnia obchodzić będzie 15-lecie istnienia, pierwsze miejsce w rankingu jest więc miłym rozpoczęciem uroczystości rocznicowych.

Po raz trzeci przyznajemy dyplomy za miejsca drugie i trzecie. Z przyjemnością informujemy, że drugie miejsce zajęła drukarnia Opolgraf S.A., zakład, który z roku na rok poprawia swoją ocenę, a w ubiegłym roku został nawet wybrany przez wydawców najlepszą drukarnią.

Trzecie miejsce zajęła krakowska Drukarnia GS prowadzona przez Panią Irenę Krawcewicz. Zakład ten po raz pierwszy trafił do naszego rankingu, i proszę z jakim od razu rezultatem. Firma powstała w 1990 roku. Najpierw było to studio DTP, po kilku latach pojawiły się pierwsze maszyny drukarskie, w 2002 maszyny do druku cyfrowego. Zakład specjalizuje się w produkcji książek czarno-białych i kolorowych w małych i średnich nakładach.

Na koniec uwaga dotycząca zasad oceniania drukarń. Ponieważ bardzo niechętnie drukarnie podają wskaźnik rentowności, w tym roku postanowiliśmy zamiast niego użyć wielkość inwestycji w przeliczeniu na jednego pracownika. Mimo wszystko apelujemy jednak o podawanie rentowności, wszak to jeden z najważniejszych wskaźników pracy każdego zakładu.

Wręczenie dyplomów miało miejsce podczas tegorocznych Targów Książki w Krakowie, tradycyjnie pierwszego dnia imprezy. Zgromadziło tłum gości i było małym wspólnym świętem wydawców i drukarzy. Dyplomy laureatom wręczał redaktor naczelny „Wydawcy” Andrzej Palacz: w imieniu Drukarni GS odebrała go szefowa zakładu Irena Krawcewicz, Opolgrafu prezes Mirosław Szewczyk, Drukarni ABEDIK dyr Eugeniusz Stasiak. Jak zwykle gości raczył poczęstunkiem (w tym wspaniałym tortem) zwycięzca Rankingu.


Tegorocznemu rozstrzygnięciu Rankingu towarzyszyło jak zwykle rozstrzygnięcie Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2008/2009, organizowanego wspólnie przez magazyn „Wydawca”, Arctic Paper Polska oraz Targi w Krakowie – tegorocznym laureatem został książka „Paryski Splin” Charlesa Baudelaire’a wydana przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Natomiast nowym elementem spotkania wydawców z drukarzami było wręczenie przez Sekcję Poligrafów SIMP Certyfikatów „Drukuj z nami” mających wyróżniać firmy związane z poligrafią, wykazujące się najwyższy poziomem usług i etyką pracy. O idei przyznawania certyfikatów opowiedział zebranym prezes Sekcji Poligrafów SIMP kol. Tadeusz Chęsy (decyzja o przyznawaniu certyfikatów zapadła na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP), natomiast pierwsze trzy certyfikaty: Zakładowi Graficznemu Colonel, Zakład „Follux” s.c. oraz Zespół Szkół Poligraficzo-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza wręczył przewodniczący Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej (Kraków) Józef Marks.
(info a.p.)

Dodaj komentarz