IKAR Konkursy

IKAR 2009 DLA MARKA KRAWCZYKA

Marek Krawczyk

Jury Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2009 w składzie: Janusz Tazbir – przewodniczący, Grzegorz Gauden, Tadeusz Górny, Irena Janowska-Woźniak – sekretarz, Dorota Malinowska-Grupińska, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jacek Oryl, Roman Ostrowski, Rafał Skąpski, Tadeusz Skoczek po zapoznaniu się z uzasadnieniami tegorocznych nominacji i dyskusji, postanowiło w głosowaniu jawnym przyznać:

Nagrodę główną IKAR 2009 Markowi KRAWCZYKOWI Prezesowi Zarządu Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu za aktywność i kreatywność działań dla zachowania i popularyzacji dorobku Jerzego Giedroycia, „Kultury” i Instytutu Literackiego

Wyróżnienia honorowe: Bogdanowi SZYMANIKOWI oraz Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Nagroda główna została wręczona 7 październia 2009 podczas wieczornej gali targów AKADEMIA o godz. 20.00 w Pałacu Prymasowski w Warszawie.

Sponsorami Nagrody są MURATOR EXPO Sp. z o.o. (sponsor główny) oraz Drukarnia Naukowo-Techniczna oddział Polskiej Agencji Prasowej SA.

Dodaj komentarz