Różne Targi Targi w Polsce

Ruszyły Targi Książki Historycznej 2009. Nagrody Clio wręczone

Uroczystym otwarciem i wręczeniem Nagrody KLIO w czwartek 26 listopada rozpoczęły się XVIII Targi Książki Historycznej w Warszawie. Potrwają do niedzieli.


Po raz pierwszy organizowane w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim, już pierwszego dnia ściągnęły tłumy gości. Zapowiada się więc niezwykle udana impreza.

O ocenę nowego miejsca targów (wcześniej w Klubie Garnizonowym w al. Niepodległości) zapytaliśmy jej uczestników (w tym roku prawie 120 wydawców). „Wspaniale”, „To godne miejsce dla naszych targów”, „W końcu targi wyszły z opłotków” padały naczęstsze odpowiedzi. Istotnie, Arkady Kubickiego wydają się być miejscem prawie idealnym dla spotkań z historią: czerwona cegła, krzyżowe sklepienia, dyskretne eleganckie podwświelenie stwarzają odpowiedni nastrój. Prowadzą do nich ruchome schody; na półpiętrze swoje miejsce znaleźli antykwariusze.

Najważniejszym elementem pierwszego dnia jest uroczystość otwarcia połączona z wręczeniem nagród w konkursie o Nagrodę KLIO. Tradycyjnie stosowane listy odczytali przedstawiciele najważniejszych władz w Państwie: od Prezydenta RP, ministerstw (m.in. Edukacji, Dziedzictwa Narodowego i Kultury), gości targów przywitał dyrektor Zamku Królewskiego prof. dr hab. Andrzej Rottermund.

Nagrodzone książki prezentował przewodniczący Juru konkursu prof. Tomasza Szarotta.

Samo otwarcie nieco zawiodło – zbyt długie i ze złym nagłośnieniem, ale nie można mieć wszystkiego na raz. Komisarz targów Waldemar Michalski przyznaje, ze sporo jest jeszcze do poprawienia, ale to nowe miejsce, do którego należy się jeszcze przyzwyczaić. W przyszłym roku ma być lepiej.

A oto tegoroczni laureaci Nagrody KLIO:

W kategorii autorskiej:
Nagroda I stopnia – Mariusz Mazur za dzieło O człowieku tendencyjnym… Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944-1956 (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
Nagroda II stopnia – Eryk Krasucki za książkę Międzynarodowy Komunista. Jerzy Borejsza – biografia polityczna (Wydawnictwo Naukowe PWN).
Nagroida II stopnia – Halina Manikowsk za pracę Jerozolima – Rzym – Compostela (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej).

W kategorii edytorskiej:
Wyróżnienia: Muzeum Narodowe w Krakowie za Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN za Pradzieje Wielkopolski. Od kamienia do średniowiecza, Biblioteka Narodowa za Atlas Antonia Milla z 1583 roku.

W kategorii monografii naukowejL
Nagroda I stopnia – Jacek Żurek za pracę Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956 (IPN)
Nagrody II stopnia – Grzegorz Myśliwski za Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XV wiek). Centrum czy peryferie? (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej), Paweł Żmudzki za Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej).
Wyróżnienie – Ewa Gruner-Żarnoch – za książkę Starobielsk w oczach ocalonych jeńców (Wydawnictwo LTW).

Kategoria Varsaviana
Nagroda I stopnia – Piotr Majewski za album Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w okresie socrealizmu (Wydawnictwo Trio).
Wyróżnienia: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy za album Skrawek wolnej Warszawy. Codzienność powstańczej Starówki w fotografii Jerzego Chojnackiego oraz cykl edytorski „Biblioteka Warszawska”, Muzeum Powstania Warszawskiego za album Rozpoznaj Warszawę. Nieznane fotografie z archiwów rodzinnych 1939-1945.

Nagrodzone książki można było oczywiście obejrzeć na stoiskach wystawców, który w tym roku bardzo poważnie przygotowali się do Targów (nowości wydawnicze, spotkania z autorami) – kryzysu w tej branży coś nie widać.

Dodaj komentarz