Odeszli od nas

Pożegnaliśmy Barbarę Dębiec-Kalinowską

16 maja 2010 roku odeszła od nas nasza Koleżanka Barbara Dębiec-Kalinowska

redaktor, kierownik redakcji, zastępca redaktora naczelnego w Wydawnictwie Spółdzielczym w l. 1962-90. Członek Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek od 1964 r. Oddana jego działalności – przez wiele lat członek Zarządu Głównego PTWK, w latach 1991-92 jego Sekretarz Generalny, członek jury w kolejnych edycjach konkursu edytorskiego im. Leona Marszałka, członek Komisji Historycznej, autorka cenionych artykułów o tematyce edytorskiej, publikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Księgarskiego i Wydawniczego” oraz czasopisma „Editor”, wydawanego przez PTWK. W latach 80. głęboko zaangażowana w działalność „Solidarności”. Autorka wierszy i aforyzmów. Ceniliśmy Jej wiedzę, talent, oddanie sprawom obywatelskim i społecznym.

Żegnamy Ją ze szczerym żalem.
Zachowamy o Niej serdeczną i trwałą pamięć.

Koleżanki i Koledzy
z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Redakcja magazynu „Wydawca”

Dodaj komentarz