Odeszli od nas

Czesława Tomaszewska

20 listopada 2010 roku zmarła Czesława Tomaszewska. Była żoną nieżyjącego już, znanego wydawcy i poligrafa Romana Tomaszewskiego. W pierwszych latach po wojnie należeli do tzw. pionierów Ziem Odzyskanych. W Szczecinie i we Wrocławiu jej mąż pośród ruin uruchamiał drukarnie. Później już, przez 60 lat, mieszkała w Warszawie.

Lata pracy zawodowej spędziła w warszawskich wydawnictwach książek. Najdłużej w wydawnictwie „Wiedza Powszechna” znanym m.in. ze znakomitych słowników. Czesława Tomaszewska zajmowała się też tłumaczeniem fachowych artykułów i książek z dziedziny projektowania typograficznego. Przekłady publikowały czasopisma „Poligrafika” i „Litera” pod panieńskim nazwiskiem Czesławy Demel. Miesiąc temu ukazało się trzecie wydanie jej głównej pracy translatorskiej Człowiek i jego znaki – dzieła szwajcarskiego grafika-projektanta Adriana Frutigera. Popularna wśród typografów i studentów grafiki książka będzie służyła jako podręcznik jeszcze długo po śmierci tłumaczki.
Żegnamy Ją z wielkim żalem.

……………………………………………………………….

Zmarła mama Andrzeja Tomaszewskiego. Andrzeju, jesteśmy z Tobą.

    Redakcja „Wydawcy”, przyjaciele z PTWK

 

Dodaj komentarz