Targi Targi w Polsce

II WTK otwarte, Ikary wręczone

“Dużego Ikara” odebrał prezes PIW Rafał Skąpski

570 wystawców z 14 krajów, 8643 m.kw. zajętej powierzchni PKiN, 674 imprez, 13 wystaw dla gości Targów, rozstrzygnięcie bądź ogłoszenie nominacji do 13 najważniejszych nagród związanych z książką. Tak w matematycznym podsumowaniu wyglądają II Warszawskie Targi Książki.


To oczywiści dużo więcej niż w roku ubiegły, ale czytelnicy nie znajdą takich wielkich polskiego rynku wydawniczego, budujących zwykle przestrzeń targową, jak MUZA czy ZNAK, z dziecięcych oficyn zabrakło Wilgi. Do MTK w swym największym rozkwicie Warszawskim Targom trochę jeszcze brakuje ale i tak druga edycja tej imprezy zapowiada się niezwykle interesująco.

Podczas uroczystości otwarcia Targów, w którym brał udział i wręczał odznaczenia resortowe minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, wręczono również „małe Ikary” – nominacje do Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego 2010/2011 IKAR. Wieczorem, podczas uroczystej Gali wręczono wyróżnienia do Nagrody oraz samą Nagrodę – „dużego Ikara”. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie przypadło Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu (w roku jubileuszu 65-lecia) „za wyjście z wieloletniej zapaści, przywrócenie wartościowej oferty wydawniczej oraz interesujące działania promocyjne”. Wyróżnienia otrzymali: Drukarnia Opolgraf SA „za oryginalne i umiejętne połączenie promocji własnej firmy z promocją książki i czytelnictwa, autorski projekt ‘Fabryka Inspiracji’ – comiesięczne spotkania czytelników z autorami książek w zakładowej introligatorni” oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego czyli Biblioteka na Koszykowej „za konsekwentne, od lat wręcz modelowe działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa adresowane do wszystkich grup wiekowych, za pełnienie bibliotecznej służby pomimo sędziwego wieku na dwóch aż ‘etatach'”.

Nominacje, oprócz wymienionych wyżej lauratów otrzymali: w kategorii „Księgarz/księgarnia” Księgarnia „Z Bajki” w Poznaniu („za 10 lat skutecznej promocji dobrej lektury, zwłaszcza książek nagradzanych w konkursach, za stworzenie prawdziwie magicznego miejsca dla czytania”); w kategorii „Popularyzator/popularyzacja książki czytelnictwa” Pani Olcha Sikorska-Wierzbowska („za wieloletnie, konsekwentne inicjowanie i realizację działań promujących książkę i czytelnictwa z szczególną uwagą dla potrzeb najmłodszych czytelników, za dziesięć lat ‘Poznańskich Spotkań Targowych'”); w kategorii „Wydarzenie sezonu” Pan Michał Boni minister – członek Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów („za zrozumienie i życzliwość dla problemów polskiego rynku książki, za podjęcie inicjatywy powołania pierwszego na tak wysokim szczeblu, reprezentatywnego zespołu doradczego dla opracowania założeń rządowego programu rozwoju czytelnictwa”).

Dodaj komentarz