Targi Targi w Polsce

Spółka Targi Książki poszerza skład właścicielski

W czwartek, 9 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Targi Książki sp. z o.o. Zgromadzenie obradowało w pełnym składzie – obecni byli przedstawiciele wszystkich udziałowców spółki reprezentujący wydawnictwa: Bellona, Bosz, Ezop, FK Olesiejuk, Jeden Świat, Poligraf, Rytm, TAiWPN Universitas, Wydawnictwo Salezjańskie, ZYSK i S-ka a ponadto Wydawnictwo Sonia Draga, które niedawno dołączyło do grona wspólników obejmując należną mu część udziałów zapisanych w akcie notarialnym spółki i Murator EXPO.

Udziałowcy rozpatrzyli i zatwierdzili m.in. sprawozdanie finansowe spółki za rok 2010, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu spółki na rok 2011 oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010.

Podsumowano także tegoroczne Warszawskie Targi Książki. Wspólnicy wyrazili zadowolenie z poziomu i wyników imprezy, zarówno w zakresie organizacji, programu merytorycznego jak również frekwencji, w tym z obecności na targach przedstawicieli najwyższych urzędów państwowych z Premierem Rządu RP Donaldem Tuskiem i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim na czele.

Udziałowcy podkreślili przy tym, że nadrzędnym celem spółki Targi Książki pozostaje konsekwentne umacnianie pozycji Warszawskich Targów Książki jako kluczowego miejsca promocji czytelnictwa wśród szerokiego grona odbiorców, także centrum biznesowych kontaktów branży i forum wymiany informacji na temat nowoczesnych rozwiązań i technologii.

W związku z wnioskami o przystąpienie do grona wspólników spółki Targi Książki sp. z o.o. złożonymi przez dwa podmioty Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały w tej sprawie.

Decyzją Zgromadzenia Wspólników spółki Targi Książki sp. z o.o. w głosowaniu przyjęto wniosek o przystąpienie do spółki Wydawnictwa Sic!, nie przyjęto natomiast wniosku Biblioteki Analiz sp. z o.o. konsekwentnie stojąc na stanowisku, iż zgodnie z założeniami spółka Targi Książki jest spółką wydawców z udziałem przedstawiciela branży targowej – Murator EXPO.
(info Murator Expo)

Dodaj komentarz