Hurt/księgarstwo Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Nowa strategi wydawnicza Grupy Empik

W wyniku akwizycji na rynku wydawniczym – przejęcie większościowych udziałów w wydawnictwach W.A.B., Wilga oraz Buchmann – Grupa EMF (NFI Empik Media & Fashion S.A.) stanie się jednym z największych wydawców w Polsce (oprócz wydawnictw podręcznikowych).

Oczekiwane w 2011 r. łączne przychody pro-forma grupy EMF z działalności wydawniczej dotyczącej książek – wyniosą ok. 50 mln zł, a prognozowane całkowite przychody z działalności wydawniczej Grupy EMF, obejmujące zarówno kontent tradycyjny jak i cyfrowy, wyniosą ok. 146 mln zł.

Fundamentalne założenia działalności wydawniczej Grupy EMF:

 • Dokapitalizowanie wydawnictw w celu skuteczniejszego zakupu praw autorskich oraz wykorzystania efektu skali w optymalizacji operacji i siągnięcia istotnych synergii kosztowych (m.in. w zakresie produkcji, logistyki, sprzedaży, administracji, jak również w zakresie promocji i marketingu wydawanych tytułów, etc.).
 • Przyspieszenie procesu digitalizacji kontentu książkowego – stworzenie rozbudowanej biblioteki książek elektronicznych (e-booków i audio-booków).
 • Kreowanie kontentu wg potrzeb Klientów Empiku i innych dystrybutorów detalicznych.
 • Rozwój sprzedaży przejętych wydawnictw zarówno w salonach Empik, jak również do innych dystrybutorów (w tym niezależnych księgarni, sieci wielkopowierzchniowych, etc.).Akwizycje wydawnicze zrealizowane przez Grupę EMF:
 • W dniu 31 maja 2011 r., NFI EMF (poprzez spółkę zależną Empik Assets Sp. z o.o.) nabyła pakiet kontrolny 70% udziałów w wydawnictwie Buchmann Sp. z o.o., za łączną kwotę 7.000.000 PLN.
  W ramach zawartej Umowy Inwestycyjnej, Empik Assets Sp. z o.o., zagwarantował sobie prawo odkupienia pozostałych 30% udziałów Buchmann w ramach opcji CALL począwszy od kwietnia 2016 r., a mniejszościowemu udziałowcowi zagwarantowano prawo zbycia, pozostałych udziałów Buchmann w ramach opcji PUT, począwszy od kwietnia 2014 r.
  Pan Maciej Płonczyński pozostanie prezesem wydawnictwa.
 • W dniu 23 sierpnia 2011 r. NFI EMF S.A. (EMF) nabyła pakiet kontrolny 87,5 % udziałów w Wydawnictwie W.A.B. Sp. z o.o. (WAB), za łączną kwotę 11.095.000 PLN. W ramach zawartej Umowy Inwestycyjnej, EMF zagwarantował sobie prawo odkupienia pozostałych 12,5% udziałów WAB w ramach opcji CALL począwszy od kwietnia 2015 r., a mniejszościowemu udziałowcowi zagwarantowano prawo zbycia, pozostałych udziałów WAB w ramach opcji PUT, począwszy od kwietnia 2014 r.
  Prezesem zostanie Pani Beata Stasioska, współzałożycielka wydawnictwa.
 • W dniu 24 sierpnia 2011 r. NFI EMF SA (EMF) nabyła pakiet 80% akcji w Wydawnictwie Wilga S.A., za łączną kwotę 7.250.000 PLN. W ramach zawartej Umowy Inwestycyjnej, EMF zagwarantował sobie prawo odkupienia pozostałych 20% akcji Wilga w ramach opcji CALL począwszy od kwietnia 2016 r., a mniejszościowemu udziałowcowi zagwarantowano prawo zbycia, pozostałych akcji Wilga w ramach opcji PUT, począwszy od kwietnia 2015 r.
  Prezesem pozostanie Pan Jan Wojniłko – założyciel i twórca oficyny.

 

Dodaj komentarz