Ranking drukarń

Abedik wygrywa Ranking Drukarń 2010/2011

W Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2010/2011 zwyciężyła poznańska drukarnia ABEDIK S.A. Drugie miejsce zajął Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL z Inowrocławia, trzecie Zakład Graficzny COLONEL z Krakowa.


RANKING „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE”
Ankiety do pierwszej części tegorocznego rankingu nadesłało 49 wydawców – ich wykaz zamieściliśmy tradycyjnie na naszym portalu www.wydawca.com.pl. Niestety kilka zgłoszeń firm zajmujących się produkcją reklamową musieliśmy odrzucić – przypominamy, oceniamy wyłącznie produkcję dziełową. Oceniamy zakłady, na które wpłynęły co
najmniej cztery zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że po raz pierwszy otrzymaliśmy ankiety oceniające drukarnie cyfrowe.

A oto wyniki pierwszej części Rankingu
W tym roku bezapelacyjnie zwycieżył Opolgraf S.A. zakład od lat utrzymujący się w ścisłej czołówce polskich drukarń dziełowych, zbierający laury nie tylko w naszym rankingu. Drukarnia ta zajęła pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach: jakość produkcji – ocena 5,79 (w ubiegłym roku 5,47), terminowość realizacji zleceń – 5,81 (5,06), komunikatywność – 5,84 (5,20). Średnia ocena – 5,84 (5,24). Ten znaczny skok oceny Opolgrafu przez wydawców cieszy, tym bardziej że „głosowało” na ten zakład więcej niż wcześniej oficyn.

DRUKARNIA DZIEŁOWA 2010/2011 ROKU
Przeprowadzenie drugiej części Rankingu, w której oceniane są parametry techniczno-ekonomiczne zakładów jak zwykle przysporzyło nam najwięcej problemów. Drukarnie coraz niechętniej dzielą się tymi informacjami, co z jednej strony można zrozumieć (konkurencja nie śpi), z drugiej jednak te same drukarnie coraz częściej poszukują informacji dotyczących ogólnej oceny sytuacji rynku poligraficznego. A skąd je brać, jeśli same takich danych nie chcą udostępniać innym? Tym bardziej dziękujemy zakładom, które nadesłały ankiety.

Podobnie jak dwa lata temu Ranking pokazuje pewien zastój na rynku poligraficznym w roku ubiegłym oraz duże rozbieżności wzrostu produkcji w zakładach, co też jest pewnym wskaźnikiem recesji na rynku, jego rozchwiania. Obroty utrzymały się mniej więcej na poziomie roku 2009, a znaczący (prawie 20%) odnotowały tylko drukarnia ABEDIK oraz Pozkal.
W tym szczególnym więc roku najwyższe oceny w drugiej części Rankingu wypracowała sobie drukarnia ABEDIK S.A. z Poznania zostając DRUKARNIĄ DZIEŁOWĄ ROKU 2010/2011 – gratulujemy Z roku na rok ocena tego zakładu wciąż rośnie: w 2007 roku było to 3,16, w 2008 – 3,51, w tym natomiast (ocena za 2010 rok) już 4,52. To wyraźny efekt wybudowania przez ABEDIK nowego zakładu i skonsolidowania całej produkcji w jednym miejscu. Przypominamy, że ten prestiżowy tytuł ABEDIK zdobył już kilkakrotnie, wciąż otrzymuje najwyższe oceny od wydawców za jakość, terminowość realizacji produkcji i komunikatywność.

Po raz piąty przyznajemy dyplomy za miejsca drugie i trzecie. Z przyjemnością informujemy, że drugie miejsce – z oceną 4,90 zajął Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL z Inowrocławia (ocena ubiegłoroczna 4,27). Należy zaznaczyć, że Pozkal w tym roku otrzymał najwyższą ocenę za parametry rozwoju drukarni – 4,65, głównie za wysoką wydajność i najwyższy wzrost obrotów w stosunku do 2009 roku. Trzecie miejsce przypadło Zakładowi Graficznemu Colonel (tu wyraźny, o cały jeden punkt, wrost oceny całościowej: z 3,90 w ubiegłym roku na 4,80).

Wyróżnionych w tym roku drukarń nie trzeba już chyba przedstawiać. To zdecydowana czołówka polskich przedsiębiostw poligraficznych, z roku na rok inwestujących w nowoczesne techniki druku i podnoszące swoje wyniki produkcyjne.

Uroczystość wręczenia dyplomów miała miejsce tradycyjnie pierwszego dnia Targów Książki w Krakowie i towarzyszyła rozstrzygnięciu Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA. W imieniu wyróżnionych drukarń dyplomy odebrali: Zakładu Graficznego COLONEL Karol Marzec, Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego POZKAL Artur Chęsy, Drukarni ABEDIK S.A. Artur Balicki.

Tradycyjnie już nagrodzony zakład poczęstował licznie zabranych gości tortem i lampką wina. W tym roku był na torcie widniały loga organizatorów konkursu: PTWK, Sekcji Poligrafów SIMP i magazynu „Wydawca”.

Dodaj komentarz