Drukarnie

Drukarnia Skleniarz

Drukarnia Skleniarz została założona 6 kwietnia 1991 r. przez Włodzimierza Skleniarza, którego rodzina od trzech pokoleń kultywuje tradycje drukarskie.


Początkowo zakład mieścił się w niewielkim pomieszczeniu przy ul. Teresy potem przy ul. Garbarskiej w Krakowie. Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Przedsiębiorczości firma zakupiła maszyny wysokiej klasy firmy Heidelberg.
W 1995 roku drukarnia przeniosła się do hali przy ulicy Juliusza Lea w Krakowie, zatrudniając 42 osoby. Produkcja drukarni: głównie akcydensy i książki, wyróżnia się wysoką jakością produkcji, zdobywa nagrody w branżowych konkursach.

Drukarnia wspiera wiele szkół oraz Fundacji min. Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych.

Milowym etapem w rozwoju zakładu była decyzja o wybudowaniu nowego, nowoczesnego zakładu mogącego sprostać rosnącym wyzwaniom jakościowym i terminowym wydawców. W 2010 roku, częściowo z środków UE, zakończono budowę przestronnej i nowoczesnej siedziby firmy. Na powierzchni 3800 mkw. stanęły też nowe maszyny, wdrożono najnowsze technologie drukarskie. Zatrudnienie wzrosło do około 100 osób.
Drukarnię zmodernizowano w ramach projektu „Innowacyjna technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych” – działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, osi priorytetowej 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wartość projektu – ponad 35 mln zł, dofinansowanie wyniosło prawie 20 mln zł.

Dodaj komentarz