Kadry - poligrafia

W środę 20 marca 2013 roku, w sali Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość przyznania tytułu profesora honorowego Politechniki Warszawskiej rektorowi Ukraińskiej Akademii Drukarstwa prof. Bohdanowi Durnyakowi.


W uroczystości wziął udział ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malski, przedstawiciele władz stołecznej uczelni (m.in. prorektor ds. Nauczania w UAD doc. Yaroslaw Uhryn, artysta-fotograf Vasyl Pylypyuk, prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz, dziekan wydziału prof. Andrzej Kolasa, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Mechaniki i Poligrafii dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili, dr hab. inż. Stefan Jakucewicz),. Branżę polskich poligrafów reprezentował dyr. Polskiej Izby Druku Edward Dreszer.


Prof. Bphdan Durnyak to osoba dobrze znana polskim poligrafom. W Polsce bywa często, bierze udział w konferencjach naukowych (np. w zorganizowanej przez Sekcję Poligrafów SIMP konferencji w Kliczkowie 2012), jest kanclerzem Ukraińskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga (do bractwa przyjęto go w naszym kraju).


Wydział Inżynierii Produkcji od lat aktywnie współpracuje z UAD (wspólne konferencje naukowe, wymiana studencka oraz wspólne projekty naukowo-badawcze). O tym też mówili wszyscy uczestnicy uroczystości podkreślając znaczenie wymiany studentów (w Polsce studiuje ok. 10 tys. Ukraińców, duża grupa polskich studentów uczy się na Ukrainie) dla wzajemnego zrozumienia. Pan ambasador zaznaczył też, że liczy na jeszcze ściślejsze związki polskich uczelni z ukraińskimi po wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Prezes PIK podkreślił świetne wyposażenie tej uczelni i wysoki poziom nauczania w UAD, o czym świadczy choćby fakt, że to tam właśnie doktoryzują się polscy wykładowcy Instytutu Mechaniki i Poligrafii.
(info ap)

Dodaj komentarz