Ranking drukarń

Ranking “Wydawcy Wybierają Drukarnie 2012/2013” rozstrzygnięty

Znamy laureatów tegorocznej (2013) pierwszej części Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych.


W piątek 17 maja w Sali Barcelona tłum gości (grafików książki, wydawców, drukarzy i papierników) wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w 53. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2013 oraz rozstrzygnięciu pierwszej części Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych „Wydawcy wybierają drukarnie”. W tym roku wydawcy po raz kolejny uznali za najlepszą drukarnię ABEDIK z Poznania (dyplom odebrał pełnomocnik zarządu Eugeniusz Stasiak), drugie miejsce zajęła Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca z Krakowa (dyplom odebrał prezes Andrzej Janicki), trzecie – Zakład Graficzny Colonel z Krakowa (prezes Marcin Ciałowicz).

Przypominamy: wydawcy wypełniają ankietę, w której w skali od 1 do 6 oceniają drukarnie z którymi współpracuja, i które chcą ocenić. Oceniane są trzy aspekty współpracy wydawców z drukarniami: jakość produkcji, terminowość realizacji zleceń, komunikatywność. W załączniku podajemy rezultaty tegorocznego głosowania.

Prestiżowy tytuł najlepszej drukarni dziełowej w opinii wydawców drukarnia zdobyła już kilkakrotnie (pierwszy raz w 2003 roku), wciąż otrzymuje wysokie oceny od wydawców za jakość, terminowość realizacji produkcji i komunikatywność. W tym roku wydawcy najwyższą notę przyznali ABEDIK-owi za jakość produkcji i termiowość. Drukarnia Wydawnicza najwyższą ocenę uzyskała w kategorii „komunkatywność”, Colonel uzyskał wysoką średnią we wszystkich kategoriach.

Obecnie ABEDIK to lider w druku książek w oprawie broszurowej, a także dodatków prasowych drukowanych w bardzo wysokich nakładach. W nowej (przy ulicy Gutenberga w Żarnikach k. Poznania) hali z pełnym nawilżaniem pracują nowoczesne, pełnoformatowe maszyny firmy Heildelberg oraz maszyny zwojowe firmy Zirkon, służące głównie do produkcji bloków książek. Oprawa wykonywana jest na w pełni zautomatyzowanej linii firmy Kolbus. Zakład drukuje również materiały reklamowe oraz świadczy usługi dla innych drukarń, głównie prace introligatorskie na powierzonym materiale. Warto dodać, że w tym roku ABEDIK świętuje 20. rocznicę istnienia – gratulujemy.

Dodaj komentarz