Konkursy

Opolgraf z Medalem Europejskim

Drukarnia Opolgraf zdobyła Medal Europejski przyznawany polskim firmom za europejskie standardy ich wyrobów lub usług. Celem przedsięwzięcia jest docenienie firm działających w Polsce, spełniających standardy europejskie, posiadających i charakteryzujących się dynamicznym rozwojem, promocja wyrobów lub usług oferowanych przez te firmy oraz zwrócenie uwagi firm europejskich na laureatów tej prestiżowej nagrody. Współorganizatorem nagrody jest Business Centre Club.
(info Opolgraf)

Dodaj komentarz