Edytorstwo Historia książki i druku Różne

NAJDROŻSZA KSIĄŻKA ŚWIATA

Ponad 14 milionów dolarów – taką cenę osiągnęła najdroższa książka świata. Egzemplarz Bay Psalm Book, psałterza wydrukowanego w 1640 roku, sprzedano podczas aukcji w Nowym Jorku.

Dom aukcyjny Sotheby’s wystawił egzemplarz najstarszej księgi, wydanej na terytorium obecnych Stanów Zjednoczonych. Psałterz wydrukowali osadnicy z Cambridge w stanie Massachusetts w liczbie około 1700. Obecnie wiadomo o istnieniu 11 egzemplarzy. Księga ma blisko 300 stronic.

Z pisanych dzieł wyższe ceny osiągały jedynie rękopisy i manuskrypty. W 1994 roku za Kodeks Leicester – zbiór pism i notatek sporządzonych przez Leonarda Da Vinci w XVI wieku – zapłacono 30,8 miliona dolarów.

Poprzednią najdroższą książką był egzemplarz Birds of America Jamesa Audubona, księgi zawierającej opisy naukowe oraz ilustracje ptaków żyjących na terenie Stanów Zjednoczonych.

W 2010 roku zapłacono za niego 11,5 miliona dolarów.
(info IAR, onet.pl)

Dodaj komentarz