Konkursy

Opolgraf liderem przedsiębiorczość

Firma Opolgraf została uhonorowana tytułem “Lider Przedsiębiorczości Roku 2013”. Tytuł ten promuje aktywnych, dynamicznych przedstawicieli rzemiosła, handlu i innej przedsiębiorczości w szczególności tych, którzy w swej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności wobec klienta i partnerów oraz zasadą działania na rzecz dobra kraju uwzględnianej w toku prowadzenia działalności gospodarczej.
Wyróżnienie tytułem “Lidera Przedsiębiorczości Roku” nadawane jest corocznie tylko kilkunastu firmom wybranym spośród nominowanych do tego tytułu i rekomendowanych przez organizacje przedsiębiorców, organizatorów, współorganizatorów i sponsorów Forum.
(info Opolgraf SA)

Dodaj komentarz