Sekcja Poligrafów SIMP

Co dalej z Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – list środowiska poligrafów

Pani Ewa Nekanda-Trepka
Dyrektor Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy

Wystąpienie
w sprawie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Środowiska poligraficzne zwracają się do Szanownej Pani Dyrektor z prośbą o wyjaśnienie sytuacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy placówki przez Panią kierowanej.
Na tle innych muzeów kultury technicznej w kraju i zagranicą przypadek Muzeum Drukarstwa Warszawskiego stanowi przykład braku zainteresowania i bezsilności władz miasta wobec problemów normalnego funkcjonowania tej ważnej placówki.
Powstało jako Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Pomysłodawcą utworzenia był znakomity redaktor i grafik Roman Tomaszewski a twórczynią i jej pierwszym kierownikiem Pani prof. Wanda Szaniawska.
Rada Patronacka Muzeum Drukarstwa Warszawskiego składająca się z 19 dyrektorów zakładów poligraficznych Warszawy, pomagała w organizacji i gromadzeniu zabytków techniki, które stanowiły zaczątek muzealnej kolekcji.
Na swą siedzibę Muzeum Drukarstwa uzyskało klasycystyczną kamienicę u zbiegu ul. Łuckiej i Żelaznej w Warszawie. W ciągu ponad 30 lat mimo trudności lokalowych prowadziło aktywną działalność popularyzatorską w zakresie drukarstwa i zebrało ponad 20 tysięcy eksponatów.
Niestety, zakusy na budynek Muzeum jak i cały teren mimo sprzeciwów i interwencji świata poligraficznego doprowadziły do eksmisji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.
Gnieździ się się ono od kilku lat przy ul. Trębackiej w pomieszczeniach piwnicznych a zbierane przez lata materiały, maszyny i urządzenia poligraficzne są wywiezione do magazynów w Pruszkowie k/Warszawy.
Co prawda Muzeum Drukarstwa Warszawskiego uzyskało stosowną lokalizację w tzw. przedwojennym „Domu Prasy” na ul. Marszałkowskiej 3/5 (obok pl. Unii Lubelskiej) znanym m.in. z drukowanego tam dziennika „Życie Warszawy” i zorganizowało w tym miejscu kilka udanych imprez oraz wystaw ale niestety, decyzję o tej lokalizacji cofnięto.
Instytucje reprezentujące branżę poligraficzną: Polska Izba Druku, Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zwracają się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu właściwej lokalizacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, która umożliwi spełnienie warunków działalności uwzględniającej funkcje: zbioru eksponatów, edytorską, popularyzatorską i edukacyjną. Liczymy zatem, na pozytywne rozwiązania w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku,

Polska Izba Druku
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Sekcja Poligrafów SIMP

Dodaj komentarz