Hurt/księgarstwo Kadry Organizacje branżowe Różne Rynek wydawniczy

Odznaczenia an inaugurację obchodów “650 lat w służbie książki”

12 grudnia 2013 roku w przeddzień święta księgarzy miała miejsce inauguracja obchodów jubileuszu „650 lat w służbie książki”. W stołecznym Klubie Księgarza minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski nagrodził orderami i medalami wyróżniające się postacie branży książki, Andrzej Tomaszewski i Andrzej Skrzypczak wygłosili okolicznościowe referaty, na spotkaniu towarzyskim miło czas spędziło kilkadziesiąt osób: drukarzy, wydawców, księgarzy.


Rozpoczynając uroczystość, minister Zdrojewski zwrócił uwagę na poziom czytelnictwa w naszym kraju. Ostatnie badana wykazują, że utrzymująca się od kilku lat tendencja spadkowa w tym zakresie została powstrzymana. Teraz należy zadbać o jej podnoszenie. Ma w tym pomóc przyjęty przez rząd Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-20. Na ten cel zostanie przeznaczonych miliard złotych, z czego 650 mln zł przeznacza resort kultury a 350 mln zł ma pochodzić od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i innych instytucji. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa swoim zasięgiem obejmie najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy i bibliotekarzy, rozwój bibliotek oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki. Na zakupy biblioteczne przeznaczana będzie rocznie kwota 35 mln zł.
Kończąc wystąpienie, minister zaapelował do zebranych o wspieranie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


A oto lista odznaczonych:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe osobom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury polskiej i za osiągnięcia w pracy wydawniczej.

Odznaczeni zostali:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Barbara Kaczarowska

Srebrnym Krzyżem Zasługi
Anna Fijewska-Makowska
Wojciech Łysek
Jan Wojciech Orżewski
Jolanta Strzałkowska
Teresa Woźniak

Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, na wniosek wydawnictwa Bellona, odznaczeni zostali:
Złotym Krzyżem Zasługi
Aleksander Rawski
Brązowym Krzyżem Zasługi
Jarosław Wojtczak

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odznaczył przedstawicieli środowiska książki.
Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę – Katarzyna Balicka-Więckowska – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
– Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki
– Grażyna Jarzyna – Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
– Barbara Jóźwiak – Polska Izba Książki
– Jan Kasprzyk – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy
– Bożenna Król – Izba Księgarstwa Polskiego
– Maria Kuisz – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
– Katarzyna Kurosad – Izba Księgarstwa Polskiego
– Ryszard Maćkowiak – Polska Izba Druku
– Jerzy Mechliński – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy
– Jerzy Okuniewski – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
– Włodzimierz Skleniarz – Polska Izba Druku
– ks. Roman Szpakowski – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
– Krzysztof Zglecki – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
– Jadwiga Zielińska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowany został
– ks. Leszek Skorupa – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski uhonorował za działalność w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa następujące osoby reprezentujące środowisko książki.
Odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali:
– Edward Dreszer – Polska Izba Druku
– Anna Grzecznowska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
– prof. Dariusz Kuźmina – Uniwersytet Warszawski
– Grażyna Szarszewska – Polska Izba Książki
– Romuald Szumiłło – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
– Bożena Wójcik – Zrzeszenie Handlu i Usług

Dodaj komentarz