Sekcja Poligrafów SIMP

Ocalmy wspomnienia po warszawskich drukarniach

APEL
w sprawie ocalenia od zapomnienia warszawskich drukarń XX wieku

Genealogia i dzieje warszawskich drukarń wzbudzają duże zainteresowanie historyków i środowiska poligraficznego. W trakcie luźnych dyskusji oraz towarzyskich spotkań członków i sympatyków Sekcji Poligrafów SIMP zrodził się pomysł udokumentowania historii poligrafii warszawskiej powstałej po II wojnie światowej.
Cechą wyróżniającą okręg warszawski w okresie powojennym był dobrze rozwinięty przemysł poligraficzny. Było to wynikiem rozwoju rynku wydawniczego oraz zwiększonego popytu na usługi poligraficzne. Miało to silny związek z uznanymi Wydawnictwami oraz instytucjami centralnymi, które
charakteryzowały Warszawę – stolicę Kraju.

Powstały drukarnie, które przede wszystkim, stanowiły o sile warszawskiej poligrafii a mianowicie:
– Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych – kontynuacja drukarni z okresu przedwojennego,
– Zakłady Graficzne “Dom Słowa Polskiego”,
– Drukarnia Naukowo-Techniczna,
– Zakłady Wklęsłodrukowe RSW Okopowa,
– Zakłady Graficzne “Tamka”,
– RSW Smolna
– Zakłady Offsetowe RSW Ludna
– RSW “Życie Warszawy”,
– RSW “Express Wieczorny”
– Wojskowe Zakłady Graficzne,
– Wojskowe Zakłady Kartograficzne,
– Warszawska Drukarnia Naukowa
– Warszawska Drukarnia Akcydensowa
oraz szereg spółdzielni poligraficznych i drukarń przemysłu terenowego.

Przystępując do opracowania monografii przyjęliśmy założenie, że chcemy ocalić od zapomnienia poligrafię warszawską, ludzi którzy ten przemysł tworzyli, kierowali nim lub pracowali na różnych stanowiskach. Zapiszemy niepowtarzalny klimat i koloryt naszego przemysłu. Liczymy na szeroko rozumianą pomoc w gromadzeniu fotografii uzupełnionych tekstem. Stanowić one będą przede wszystkim wizerunek naszych firm i jej pracowników.

Wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem tego opracowania prosimy o kontakt: adres do korespondencji Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP Oddział Warszawski ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
adres poczty elektronicznej: e-mail lapek6@gmail.com
Nadsyłane materiały będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej pod adresem www.warszawskiedrukarnie.pl

Dodaj komentarz