Drukarnie

Opolgraf po raz kolejny z Gazelą Biznesu

Z wielką przyjemnością informujemy, że firma Opolgraf S.A. już po raz ósmy z kolei, została wyróżniona tym zaszczytnym tytułem. Świadczy to o stabilności i sile firmy na rynku.


Gazela Biznesu to wiarygodny i ceniony tytuł wśród polskich firm tytuł, tym bardziej znaczący, gdyż przyznawany za wskaźniki dynamiki szybkości, stabilności i rozwoju firmy, badane na przestrzeni 3 kolejnych lat. Główną ideą konkursu jest promowanie prężnie działających przedsiębiorstw. O zakwalifikowaniu się do rankingu nie decydują jedynie wyniki finansowe i dynamika rozwoju, ale także rzetelność w prowadzeniu biznesu. Gazela Biznesu ma jeszcze jedną cechę, która odróżnia ją od innych biznesowych gatunków – rekinów, byków czy niedźwiedzi. Tą cechą jest dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów.

Gazelami Biznesu zostają przedsiębiorstwa, które spełniają następujące kryteria:

  • rozpoczęły działalność przed rokiem 2010 i prowadzą ją nieprzerwanie do dziś,
  • w roku bazowym 2010 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
  • w latach 2010-2012 z roku na rok odnotowywały wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • w latach 2010-2012 ani razu nie odnotowały straty,
  • umożliwiły analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2010 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

    Rankingi funkcjonują od 2000 roku i są sporządzane co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz “Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel w poszczególnych krajach, są dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Po ogłoszeniu rankingu, „Puls Biznesu” organizuje w 12 miastach Polski gale, podczas których wręczane są laureatom rankingu statuetki i dyplomy. Dla województw opolskiego i śląskiego uroczystą galę zorganizowano na terenie Expo Silesia w Sosnowcu.
    (info Opolgraf)

 

Dodaj komentarz