Hurt/księgarstwo Księgarnie Różne

Ruszył serwis e-ISBN dla wydawców

Biblioteka Narodowa 24 października 2014 uruchamił nowy serwis e-ISBN służący do błyskawicznego nadawania i zarządzania numerami ISBN oraz powiązanymi z nimi danymi. Jest to pierwsza w Polsce e-usługa publiczna skierowana do branży wydawniczej.


Prace rozpoczęte z inicjatywy środowiska wydawców zakończyły się wdrożeniem jednej z najnowocześniejszych internetowych aplikacji tego typu na świecie. Serwis e-ISBN oparty na specyfikacji otwartego standardu ONIX 3.0 ma na celu ułatwienie przepływu metadanych na rynku książki i podniesienie jakości informacji w obiegu publicznym.

Błyskawiczna i samodzielna rejestracja wydawcy w międzynarodowym systemie ISBN
Już 24 godziny od poprawnego wypełnienia formularza online wydawca otrzymuje pulę numerów ISBN. Bez wysyłania pocztą formularzy papierowych, bez instalowania dodatkowego oprogramowania (wystarczy dostęp do Internetu), wydawca w kilku prostych krokach uzyskuje dostęp do nowoczesnego internetowego narzędzia do zarządzania informacją o własnej produkcji wydawniczej. Co więcej korzystanie ze standardu ISBN w Polsce będzie nadal bezpłatne.

Łatwe zarządzanie numerami ISBN i wygodne publikowanie metadanych w sieci
Serwis przygotowany został z myślą o wszystkich podmiotach wydawniczych: nowych wydawcach (w tym self-publisherach), dopiero zaczynających działalność na rynku książki oraz doświadczonych wielkich oficynach wydawniczych posiadających nawet 100.000 identyfikatorów ISBN i kilka redakcji nadających je równocześnie.

Specjalnie dla dużych wydawnictw stworzona została możliwość przeniesienia posiadanej puli numerów ISBN do serwisu, dzięki czemu będą oni mogli korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji, jeszcze przed pobraniem kolejnej puli numerów ISBN. Dla nich także przewidziano możliwość przydzielania pracownikom uprawnień do nadawania numerów z jednej bądź kilku pul, co skutecznie wyeliminuje ryzyko pomyłek przy nadawaniu numerów.

Największą nowością na polskim rynku książki okaże się z pewnością bezpłatna możliwość publicznego udostępniania przez wydawcę wzorcowych opisów swoich publikacji w formacie ONIX 3.0. Dzięki temu wydawca nie musi już wypełniać obowiązujących do tej pory papierowych formularzy, a ponadto zyskuje nowoczesne narzędzie do publikowania swoich metadanych w sieci. Jednocześnie zachowuje pełną kontrolę nad ich szczegółowością, poprawnością i terminem dostępności.
Serwis e-ISBN może dzięki temu stać się stabilnym źródłem danych dla dystrybutorów, firm księgarskich i księgarń internetowych, oferując bogate informacje marketingowe, takie jak okładka publikacji, jej sugerowana cena, spis treści, biogram autora czy recenzje. W ten sposób również czytelnicy i bibliotekarze uzyskają dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji o nowościach i zapowiedziach wydawniczych.

Informacja o wszystkich formach produktów oparta na najnowszych standardach
Zaletą formatu ONIX 3.0 jest wymiana danych w modelu server-to-server i tym samym zminimalizowanie czasu poświęcanego na wypełnianie formatek oraz znaczne ograniczenie liczby błędów. Podanie podstawowej informacji o publikacji (autor, tytuł, numer i data wydania) zajmie wydawcy mniej niż minutę.

Po raz pierwszy polski wydawca będzie mógł w pełni wykorzystać potencjał najnowszych światowych standardów ISO jak ISTC, DOI czy ISNI. W celu jednoznacznej identyfikacji autorów i instytucji serwis podpowiada ich właściwe (wzorcowe) nazwy z bazy danych VIAF, zawierającej obecnie ponad 45 mln rekordów z całego świata. W 2015 roku serwis e-ISBN będzie dodatkowo umożliwiał nadawanie publikacjom symboli międzynarodowej klasyfikacji tematycznej Thema.

Informacje o publikacjach i wydawcach udostępnione bezpłatnie
Dane upubliczniane przez wydawców za pomocą serwisu będą udostępniane do ponownego wykorzystania bezpłatnie wszystkim zainteresowanym jako informacje sektora publicznego pod adresem https://baza.e-isbn.pl. Na tych samych zasadach zawsze aktualna baza teleadresowa polskich podmiotów wydawniczych dostępna będzie publicznie w postaci arkusza kalkulacyjnego pod adresem https://wydawcy.e-isbn.pl

Bezpieczeństwo danych i bezpłatna archiwizacja informacji o produkcji wydawniczej
Tylko wydawca — właściciel konta i jedyny dysponent informacji — ma dostęp do danych zanim podejmie decyzję o ich upublicznieniu. Wszystkie informacje gromadzone w serwisie są szyfrowane i przechowywane w bezpiecznym środowisku sieciowym. Przetwarzanie i archiwizacja danych odbywa się na fizycznych serwerach Biblioteki Narodowej.


Portal e-ISBN został oprogramowany przez Instytut Książki na podstawie szczegółowego projektu Biblioteki Narodowej, ustawowo pełniącej funkcję krajowej agencji międzynarodowego standardu. Od maja do sierpnia 2014 roku trwały konsultacje środowiskowe dotyczącego funkcjonalności serwisu.

Biblioteka Narodowa jest członkiem Agencji ISBN International oraz EDItEUR, międzynarodowego konsorcjum zarządzającego rozwojem ISBN jako standardem wymiany metadanych. Od 2014 roku z ramienia Polski uczestniczy także w pracach Komitetu Sterującego Thema.
(info Biblioteka Narodowa)

Dodaj komentarz