Kadry - poligrafia

Stefan Jakucewicz profesorem Politechniki Warszawskiej

17 września 2014 roku na dwudziestym posiedzeniu XLVIII kadencji senatu Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Stefan Jakucewicz został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Warszawskiej. Nominacje wręczył Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.


Prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz jest pierwszym absolwentem Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, który został mianowany na to stanowisko w macierzystej Alma Mater.
Obecnie już trzech absolwentów Instytutu Poligrafii PW jest mianowanych na stanowisku profesorskim. Poza Stefanem Jakucewiczem są to: dr hab. inż. Artur Frankowski, profesor w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie i dr hab. inż. Włodzimierz Pastuszak, profesor w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.
(info SAIP PW)

Dodaj komentarz